Tag Archives: Bác sĩ nội trú

[Chia sẻ] Giới thiệu 7 quyển sách y khoa để mọi người tiện tham khảo.

Để cho quý vị tiện tham khảo, tôi xin giới thiệu 7 quyển sách y khoa tôi đã hiệu đính, viết lời giới thiệu, và đóng góp. ======= 1. Khám lâm sàng và hỏi bệnh sử Bates, sách được dịch thuật từ bản tiếng Anh qua tiếng Việt. – Chuẩn …

Chi tiết

[VYPO] VINUNI được phép đào tạo Bác sĩ Nội trú.

Cảm ơn bài chia sẻ của Bác sĩ Truc Phan. VINUNI ĐƯỢC PHÉP ĐÀO TẠO BÁC SĨ NỘI TRÚ Ngay sau khi được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt mở mã ngành Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học VinUni đã khẩn trương phối hợp …

Chi tiết