Home / Tag Archives: cộng đồng

Tag Archives: cộng đồng

[Chuyện ngành Y] Điều dưỡng đa khoa, trong khi học và sau khi ra trường như thế nào?

Thấy nhiều bạn hỏi về điều dưỡng đa khoa quá nên mình chia sẻ lại ít kinh nghiệm của mình trong khi học và sau khi ra trường. 1. Mình học cao đẳng của trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.Trước thì mình cũng chẳng biết điều dưỡng là …

Chi tiết

Lan man: “Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài/ Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai”

Lan man: “𝑲𝒆̉ 𝒕𝒉𝒖̀ 𝒕𝒂 đ𝒂̂𝒖 𝒄𝒐́ 𝒐̛̉ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊 / 𝑵𝒐́ 𝒏𝒂̆̀𝒎 đ𝒂̂𝒚 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒐̛̉ 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒂𝒊” Tác giả: BS. Nguyễn V Tuấn Đọc kết quả nghiên cứu của nhóm Ioannidis (hôm qua) tôi nghĩ có lẽ con virus Vũ Hán đã ‘sống chung’ với con người khá …

Chi tiết