Tag Archives: dẫn nhịp

[sinh lí Guyton số 63] Đại Cương Về Nguyên Lý Chức Năng Của Đường Tiêu Hóa-Vận Động, Thần Kinh Chi Phối, Tuần Hoàn Máu

Bộ máy tiêu hóa là nguồn cung cấp nước, điện giải, vitamin và các chất dinh dưỡng cho cơ thể, quá trình đó cần phải có (1) sự di chuyển của thức ăn qua đường tiêu hóa; (2) sự bài tiết dịch tiêu hóa và sự tiêu hóa thức ăn; …

Chi tiết

[Giải phẫu] Nút xoang

• Nút xoang còn gọi là nút Keith- Flack, là một trong các hệ thống dẫn truyền của tim. • Nút xoang có hình dấu phẩy, dài 8mm, rộng 2mm, ẩn dưới thượng tâm mạc trong rãnh nơi TM chủ trên đổ vào nhĩ phải • Có 2 loại TB …

Chi tiết