Tag Archives: đau ngực

[Case lâm sàng 92] Bệnh hồng cầu hình liềm

Tóm tắt: Bệnh nhân nam 25 tuổi người Mỹ gốc Phi tiền sử bệnh hồng cầu hình liềm, có đau bụng và đau 2 chân. Bệnh nhân sốt 38,3°C, nhịp thở 25l/p, nhịp tim 100ck/p, SpO2 92% khi thở Oxy gọng mũi 2L/p, nghe phổi thấy tiếng thở khí phế …

Chi tiết

[Case lâm sàng 82] Viêm màng ngoài tim cấp do lupus ban đỏ hệ thống

Hình 18–1. Kết quả điện tâm đồ. (Reproduced, with permission, from Stead LG, Stead SM, Kaufman MS. First Aid for the Medicine Clerkship. 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2006:33.) Tóm tắt: Bệnh nhân nữ 27 tuổi vào viện vì có cơn đau ngực kiểu màng phổi không lien quan …

Chi tiết