Tag Archives: k+

[Sinh lý Guyton số 31] Thăng bằng kiềm toan

CHƯƠNG 31 THĂNG BẰNG KIỀM TOAN Sự dịch chuyển của ion hydro (H+): sự cân bằng cũng tương tự như một số ion khác trong cơ thể ví dụ như: phải có sự cân bằng giữa lượng ion H+ được tạo ra và ion H+ thải loại từ cơ thể …

Chi tiết

[Sinh lý thú vị số 38] Kiềm chuyển hóa: Nôn mửa

Lan là một triết học chính 20 tuổi tại một bang của trường đại học. Cô bị nôn ói 3 ngày. Trong thời gian đó, cô không thể giữ bất cứ thứ gì và cô ngậm đá để làm giảm cơn khát. Theo thời gian cô được tìm thấy ở …

Chi tiết