Tag Archives: màng nhân

[Cơ chế triệu chứng số 205] Yếu cơ

I. MÔ TẢ Yếu cơ được đặc trưng bởi độ yếu, phân bố giải phẫu và các triệu chứng liên quan (ví dụ: dấu hiệu nơron vận động thấp, dấu hiệu nơron vận động cao , dấu hiệu định khu vỏ não). Yếu cơ được đánh giá theo một thang …

Chi tiết

[Vi sinh lâm sàng số 7] CORYNEBACTERIUM VÀ LISTERIA (KHÔNG TẠO NHA BÀO)

Chúng ta đã cùng tìm hiểu xong về 3 tụ cầu Gram dương (Streptococcus, Staphylococcus và Enterococcus) và 2 trực khuẩn Gram dương tạo nha bào (Bacillus và Clostridium). Bây giờ, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp về 2 trực khuẩn Gram dương khác (đều không tạo nha bào): …

Chi tiết

[Vi sinh lâm sàng 3] Sự di truyền của vi khuẩn

Nhiễm sắc thể của vi khuẩn là một phân tử ADN kép, và chúng nối hai đầu lại với nhau tạo thành một vòng tròn lớn. Vì chúng chỉ là một bản sao chép từ một phần của mỗi tế bào nên vi khuẩn tồn tại ở trạng thái đơn …

Chi tiết

[Vi sinh lâm sàng số 1] PHÂN LOẠI VI KHUẨN

Tên của tất cả sinh vật được chia gồm 2 phần: chi rồi đến loài (vd: Homo sapiens). Vi khuẩn cũng được đưa về một nhóm chung và được đặt tên dựa trên sự khác nhau về hình thái học và chuyển hóa hóa sinh. Tuy nhiên, hiện nay vi …

Chi tiết

[MindmapsTina] Sinh Học Campbell (P3) _ Khảo sát TB Động Vật -Thực Vật + Nhân TB

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Học Campbell _ Khảo sát TB Động Vật -Thực Vật + Nhân TB Sinh Học Campbell daily 2 chúng ta đã tìm hiểu về: – Sinh vật tương tác, trao đổi vật chất với môi trường theo những cách nào – Tìm hiểu vì …

Chi tiết