Home / Tag Archives: tăng huyết áp

Tag Archives: tăng huyết áp

[Tài liệu] HD toàn cầu về lâm sàng Tăng huyết áp của Hiệp hội tăng huyết áp Thế giới

HƯỚNG DẪN TOÀN CẦU VỀ THỰC HÀNH LÂM SÀNG TĂNG HUYẾT ÁP CỦA HIỆP HỘI TĂNG HUYẾT ÁP THẾ GIỚI- 2020 (ISH: International Society of Hypertension ) Thomas Unger, Claudio Borghi, Fadi Charchar, Nadia A. Khan, Neil R. Poulter, Dorairaj Prabhakaran, Agustin Ramirez, Markus Schlaich, George S. Stergiou, Maciej Tomaszewski, …

Chi tiết