[Tài liệu] Chia sẻ 20GB tài liệu 6 năm học Y

🔖🔖Sau đây là 20GB TÀI LIỆU HỌC mà Ad sưu tầm được trong mấy năm gần đây. Tài liệu gồm nhiều môn, chuyên ngành khác nhau. Ad post lên đây cho bạn nào cần nguồn tài liệu về các môn, chuyên ngành mình đang theo học 📣

Các bạn comment thêm địa chỉ email ở ô comment cuối bài để page add quyền truy cập trong hợp hạn chế nhé.

1. : https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmflRmTk5pcHpRUW1nSUVneEdNSHhGSjN2bUFoZVJad3JNNW5VWGxuTV9wOHM?usp=sharing

2. Ngoại khoa: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmX3Q2WFNCM09KVHc?usp=sharing

3. Sản – : https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmYU5vSjNkRGxPbW8?usp=sharing

4. khoa: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfjd0akUySDNpc1JiYVI0THlJRFF6Y0dlWktEclhOMEVKczJ2dUZtaDBoVnM?usp=sharing

5. Các môn cơ sở: Sinh lý, lý, học, sinh lý , …: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfk5HSEJrYUdpWjhjYmFXM1lZM2VVR0VKMEdJQUZSRmNLVnVkNkdvMV85NnM?usp=sharing

6. : https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmd2NQZ2JvM2xOTkE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmZVpYbEhta0JtWm8?usp=sharing

7. Cận : https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfnpwWDMzOGVQZ1RKbm1YRmIybFk0MGhaNEZSekVMbkpILVFmSlFMRURiRHM?usp=sharing

8. hình ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfnM5aTVza0JJQjZLWW1KVVBJazNnOXJqcUVwTGN1dmtITnJyckdSS012eEE?usp=sharing

9. Cấp cứu- : https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfnRlSlozbXBiSnZmZjBxcVBPRFU2akYwMWNmNDR0RVBaX0hObmtCVU5MWWM?usp=sharing

10. : https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmYlhvQUlnYjR0Vk0?usp=sharing

11. Phục hồi chức năng: https://drive.google.com/drive/folders/1UWOdeHGOJkMZHrZhTEUwN9HBc52Wznrp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14di0XKhXAYt9sp92kXIREV63LS8BCSCw?usp=sharing

12. học cổ truyền: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmNWxEZV9vaUoyRHM?usp=sharing

13. Môn chuyên khoa lẻ khác: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmVENYa0JQZGxpLTg?usp=sharing

P/s: Chúc mọi người học tập tốt và trên đường mình đã chọn !!! 🤜🤛
Cre group trao đổi kiến thức khoa-học khoa tích cực

Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Chuyện ngành Y

Chuyện ngành Y
Mang đến những thông tin và câu chuyện trong quá trình học tập và làm nghề Y

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy Nội dung: Nêu được các loại xét nghiệm …