[Tài liệu] Hướng dẫn xử trí người lớn bị bệnh nghiêm trọng do coronavirus 2019 (COVID-19)

 


Download tại:  https://drive.google.com/file/d/1ox3U0C7wrBXaG4OVM3tw6k4m7ayDgK8F/view?fbclid=IwAR2y4B7rGCAd1izw4F3Jnqs3IqIHTYfEXH5E5WkwINSZ33raTV05XvNQxdI

Nguồn: BS. Dang Thanh Tuan

Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Lê Minh Thư

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19]: Đối tượng nào không bị nhiễm trùng khi có sẵn miễn dịch?

Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng những kháng thể có phản ứng …