[Tài liệu] Một số file bài giảng về MRI

Một số file bài giảng về

  • Quá trình myelin hóa
  • cơ bản sọ
  • Sơ lược và thông tin chỉ định
  • The MH – 109 study
  • Dữ liệu về độ thư duỗi cho bác sĩ X quang …
  • Advertisement

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1eAARhdc6Kf2nJixoDC2Yt8c_NUt_C7hl?fbclid=IwAR2O7yPEE4upzSPCbiwMp3tfQKhYwf53Rgb2wyn88Zr8FzILOIP_JYcn9Qk

Advertisement

Giới thiệu Lê Minh Thư

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy Nội dung: Nêu được các loại xét nghiệm …