[Tài liệu] Schwartz’s Principles of Surgery

Advertisement

 

Schwartz’s Principles of Surgery

F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, John G. Hunter, Lillian Kao, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock

 

Nội dung gồm các phần:

Advertisement
  • Basic Considerations
  • Specific Considerations

Link download: https://drive.google.com/file/d/17SvV5tCxg5HOlJpzUOyTb6ZZc7b8PBvQ/view?fbclid=IwAR2TmTILIzf77jw4SdKI8cH9_ZNH5aaSlnSV3AsnKwbvL0jVRU-Je7v1-1Q

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Lê Minh Thư

Check Also

[Uptodate-SPK] Giảm tiểu cầu thai kỳ

Advertisement BÀI SỐ 5: GIẢM TIỂU CẦU THAI KỲ [Uptodate] Chuyên đề: Sản phụ khoa …