[Tài liệu] Schwartz’s Principles of Surgery

 

Schwartz’s Surgery

F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, John G. Hunter, Lillian Kao, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock

 

Nội dung gồm các phần:

  • Basic Considerations
  • Specific Considerations

Link download: https://drive.google.com/file/d/17SvV5tCxg5HOlJpzUOyTb6ZZc7b8PBvQ/view?fbclid=IwAR2TmTILIzf77jw4SdKI8cH9_ZNH5aaSlnSV3AsnKwbvL0jVRU-Je7v1-1Q

Advertisement

Giới thiệu Lê Minh Thư

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy Nội dung: Nêu được các loại xét nghiệm …