[Tài liệu] Vai trò của hỗ trợ hô hấp không xấm lấn tại khoa ICU!

Advertisement
Advertisement

download tại: https://drive.google.com/file/d/19GzHhJxOlcQMCSWjaKEhgT5oyjsvzQvY/view?fbclid=IwAR0yvo7Nnxx9ynO39xbN8Z0U69wtwTIuH3aM7_kYvyXtVI6AMFUMEsT4mF4

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[Uptodate-SPK] Chuyển dạ sinh non: Các dấu hiệu lâm sàng, đánh giá chẩn đoán và điều trị ban đầu

Advertisement [Uptodate] Chuyên đề: Sản phụ khoa – Được dịch bởi BS Vũ Tài GIỚI …