Tăng tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ do tăng độ nhạy cảm của phương pháp sàng lọc ở Canada

Một nghiên cứu theo dõi gần 600 nghìn ca mang thai ở British Colombia, Canada đã chứng minh rằng sự gia tăng về tỷ lệ đái tháo đường típ thời kỳ mang thai không phải do thay đổi các yếu tố dân số mà là do thay đổi phương pháp sàng lọc. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự gia tăng này đến từ việc phát hiện nhiều ca hơn thông qua các phương pháp sàng lọc mới hơn, chứ không phải do tốc độ lây nhiễm tăng. Cần tiếp tục nghiên cứu để đánh giá tác động của các phát hiện này đến sức khỏe của mẹ và trẻ.


Tăng nguy cơ đái tháo đường trong thai kỳ ở British Colombia, Canada do thay đổi phương pháp sàng lọc hơn là các yếu tố dân số

Một nghiên cứu theo dõi ngược (retrospective cohort study) mới đây đã chỉ ra rằng tăng nguy cơ đái tháo đường trong thai kỳ (GDM) ở British Colombia, Canada trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2019 chủ yếu do thay đổi phương pháp sàng lọc chứ không phải do các yếu tố dân số. Nghiên cứu này đã phân tích 551.457 thai kỳ được xác định từ BC Perinatal Data Registry, một cơ sở dữ liệu dựa trên dân số, đã trải qua sàng lọc GDM trong thời gian từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 6 năm 2019. Tỷ lệ GDM tăng từ 7,2% trong các thai kỳ vào năm 2005 lên 14,7% vào năm 2019, tương ứng với mức tăng 2,04 lần (95% CI 1,94-2,13) rủi ro mắc GDM.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng tỷ lệ hoàn thành sàng lọc, sử dụng phương pháp sàng lọc 1 bước và các đặc điểm dân số như BMI trước khi mang thai, tuổi mẹ và các yếu tố nguy cơ cho kết quả sản khoa tồi tệ cũng tăng trong suốt thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh cho tăng tỷ lệ hoàn thành sàng lọc, rủi ro mắc GDM vào năm 2019 giảm xuống còn 1,89 lần (95% CI 1,81-1,98). Sau khi tính đến phương pháp sàng lọc, rủi ro mắc GDM giảm xuống còn 1,34 lần (95% CI 1,28-1,40). Cuối cùng, việc điều chỉnh cho các thay đổi về đặc điểm dân số chỉ có ảnh hưởng nhỏ đến rủi ro mắc GDM vào năm 2019 so với năm 2005 (1,25, 95% CI 1,19-1,31).

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng thay đổi phương pháp sàng lọc giải thích phần lớn sự tăng của GDM từ năm 2005 đến năm 2019 ở British Colombia, Canada trong khi các yếu tố dân số không phải là một nhân tố quan trọng. Do đó, thay vì một thay đổi thực sự về tỷ lệ GDM, các phương pháp sàng lọc mới chỉ định chẩn đoán nhiều trường hợp hơn. Hiện vẫn chưa rõ liệu lợi ích dài hạn của giảm bệnh tim mạch hoặc tác động chuyển hóa đối với trẻ được xác định mắc GDM có đủ đáng kể để đền đáp cho gánh nặng chẩn đoán tăng lên.

Advertisement

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Nghiên cứu này tìm hiểu về tình trạng gì ở British Colombia, Canada?
– Nghiên cứu này tìm hiểu về tình trạng tăng số lượng bệnh đái tháo đường típ trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2019 ở British Colombia, Canada.

2. Tăng số lượng bệnh đái tháo đường típ có thể do những yếu tố nào gây ra?
– Có hai giả thuyết về việc tăng số lượng bệnh đái tháo đường típ, đó là các yếu tố dân số như ít vận động và chế độ ăn uống kém hoặc việc tăng cường đái tháo đường típ do những thay đổi hướng dẫn về xét nghiệm gần đây.

3. Nghiên cứu này đã thực hiện như thế nào để tìm hiểu về tình trạng tăng số lượng bệnh đái tháo đường típ?
– Nghiên cứu này đã thực hiện theo dõi 551,457 thai kỳ được xác định từ BC Perinatal Data Registry, đã tiến hành xét nghiệm đái tháo đường típ từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 6 năm 2019, để xác định mức độ mà thay đổi trong việc hoàn thành xét nghiệm, phương pháp sàng lọc và các đặc điểm của dân số ảnh hưởng đến sự gia tăng bệnh đái tháo đường típ.

4. Thay đổi phương pháp sàng lọc đã giải thích phần lớn sự gia tăng bệnh đái tháo đường típ ở British Colombia, Canada trong khoảng thời gian nào?
– Thay đổi phương pháp sàng lọc đã giải thích phần lớn sự gia tăng bệnh đái tháo đường típ ở British Colombia, Canada trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2019.

5. Thay đổi số lượng dân số ảnh hưởng đến sự gia tăng bệnh đái tháo đường típ ở British Colombia, Canada như thế nào?
– Thay đổi số lượng dân số có ảnh hưởng nhỏ tới sự gia tăng bệnh đái tháo đường típ ở British Colombia, Canada trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2019 so với các yếu tố khác như hoàn thành xét nghiệm và phương pháp sàng lọc.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi:

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

SGLT2 inhibitors giảm tái phát cơn và nhập viện liên quan đến đái tháo đường ở bệnh nhân gút

Nghiên cứu dân số này cho thấy bệnh nhân mắc gút sử dụng thuốc chẹn …