BinhPhan

[Giải phẫu số 25] Cơ quan thị giác

Cơ quan thị giác (organum visus) gồm có mắt (oculus) và các cơ quan mắt phụ (organa oculi accessoria). Mắt gồm có nhãn cầu và thần kinh thị giác (n.opticus). Nhãn cầu nằm trong một hốc xương gọi là ổ mắt. Cơ quan mắt phụ gồm có các cơ nhãn …

Chi tiết

[Giải phẫu số 24] Mũi

Mũi là phần đầu tiên của bộ phận hô hấp có nhiệm vụ dẫn không khí, sưởi ấm, làm ẩm và lọc sạch luồng không khí đi qua mũi. Mũi còn là cơ quan khứu giác để ngửi. Mũi gồm có ba phần : – Mũi ngoài. – Mũi trong …

Chi tiết

[Giải phẫu số 17] Tĩnh mạch – bạch mạch đầu mặt cổ

TĨNH MẠCH ĐẦU MẶT CỔ Các tĩnh mạch của đầu và cổ có thể chia làm hai nhóm : nhóm nông, dẫn lưu máu từ các phần bên ngoài; và nhóm sâu dẫn lưu máu từ các cấu trúc sâu. Tất cả tĩnh mạch, dù nông hay sâu đều đổ …

Chi tiết

[Giải phẫu số 15] Các động mạch cảnh

Mỗi bên cổ có một động mạch cảnh chung, chia đôi thành động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong : Động mạch cảnh trong cung cấp máu cho hầu hết các thành phần đựng trong | hộp sọ và ổ mắt. Động mạch cảnh ngoài cung cấp máu …

Chi tiết

[Giải phẫu số 13] Xương khớp đầu mặt

Các xương ở đầu mặt chia làm hai phần: – Khối xương sọ, tạo thành hộp sọ não. – Khối xương mặt, tạo thành sọ mặt. Hộp sọ não được chia thành vòm sọ và nền sọ. Các xương tiếp khớp nhau bởi những đường khớp bất động (trừ khớp …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 94] Nuôi con bằng sữa mẹ trong trường hợp mẹ có viêm gan siêu vi B và HIV

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân tích được nguyên lý của việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ ở người mẹ có virus viêm gan siêu vi B 2. Phân tích được nguyên lý của việc thực hành nuôi con …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 92] Trẻ từ chối bú mẹ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các nguyên nhân khiến trẻ từ chối bú mẹ 2. Trình bày được thái độ xử trí khi trẻ từ chối bú mẹ Từ chối bú mẹ là nguyên nhân thường gặp của …

Chi tiết

[Giải phẫu số 7] Xương khớp chi dưới

Giống như chi trên, chi dưới bao gồm một đại, gọi là đại chi dưới (cingulum membrị inferioris) hay đại chậu (cingulum peloicum) và phần tự do của chị dưới (pars liber memori inferioris) gồm ba phấn : đùi, cẳng chân và bàn chân, Đại chi dưới tạo bởi hai …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 90] Các tư thế bế bé khi cho bú – cách đặt trẻ vào vú – ngậm bắt vú – đánh giá một bữa bú

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Nhận diện được 4 tư thế căn bản để bế bé khi cho bú mẹ 2. Hướng dẫn được một bà mẹ cách đặt trẻ vào vú 3. Đánh giá được tình trạng ngậm bắt vú …

Chi tiết

[Giải phẫu số 5] Cẳng tay

GIỚI HẠN Cẳng tay được giới hạn từ đường thẳng ngang ở dưới nếp gấp khuỷu hai khoát ngón tay đến nếp gấp xa nhất ở cổ tay. Cẳng tay chia làm hai vùng: vùng cẳng tay trước và vùng cẳng tay sau ngăn cách nhau bởi xương quay, xương …

Chi tiết