Nhi khoa

[NHI KHOA] Khám con nít

BS. Hung Truong 1.KHÁM CON NÍT        Trong quá trình hướng dẫn lâm sàng cho các bạn sinh viên, NP, PA. Tôi nhận thấy các bạn hầu hết đều bối rối khi phải khám con nít. Tôi phải trở lại hướng dẫn cách khám con nít sao cho …

Chi tiết