Khóa học

[ Bệnh học tim mạch 29 ] – Nhịp nhanh thất

Định nghĩa Nhịp nhanh thất (VT) là một rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng đặc trưng bởi một phức hợp QRS rộng (> 120 ms) và nhịp tim nhanh (> 120 bpm), kết quả là đánh trống ngực, ngất, và đột tử do tim. Dịch tễ VT chiếm …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 42] Bệnh lý tuyến giáp trong thai kỳ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các đặc điểm sinh lý của hoạt động tuyến giáp ở thai phụ và thai nhi trong thai kỳ 2. Trình bày được kết cục sản khoa ở mẹ và thai trong cường …

Chi tiết

[ Bệnh học tim mạch 28] – Hội chứng Wolff-Parkinson-White

Định nghĩa Hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW), còn được gọi là “con đường bỏ qua” hoặc hội chứng tiền kích thích, đặc trưng qua các cuộc tấn công của nhịp tim nhanh do sự tồn tại của con đường điện thay thế trực tiếp kết nối nhĩ và thất, bỏ qua …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 41] Bệnh lý tim mạch trong thai kỳ

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các đặc điểm sinh lý của hệ tim mạch ở thai phụ trong thai kỳ 2. Trình bày được kết cục sản khoa ở mẹ trong 3 nhóm bệnh lý tim mạch thường …

Chi tiết

[ Bệnh học tim mạch 27 ] – Nhịp nhanh nhĩ đa ổ (MAT)

Định nghĩa Nhịp nhanh nhĩ đa ổ là một rối loạn nhịp nhĩ đặc trưng bởi 3 hoặc nhiều hình thái sóng P khác nhau. Sinh lý bệnh Khi tín hiệu điện đi từ nút xoang nhĩ thông qua thành của tâm nhĩ, gây ra sự co của tâm nhĩ; …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 40] Các loại viêm âm đạo có thể ảnh hưởng đến kết cục của thai kỳ: nhiễm khuẩn streptococcus nhóm B ( group B streptococcus – GBS ), viêm âm đạo do vi khuẩn (Bacterial Vaginosis – BV)

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân tích được giá trị của việc tầm soát nhiễm khuẩn Streptococcus nhóm B trong thai kỳ 2. Trình bày được chiến lược quản lý thai phụ có nhiễm khuẩn Streptococcus nhóm B 3. Phân tích …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 39] Nhận biết,phòng tranh, quản lý chuyển dạ sanh non

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được khái niệm về chuyển dạ sanh non 2. Trình bày được quan điểm căn bản về điều trị sanh non                            …

Chi tiết

[ Bệnh học tim mạch 26 ] – Cuồng nhĩ

Định nghĩa Cuồng nhĩ được định nghĩa là một nhịp nhanh trên thất có nguồn gốc từ nhĩ thỏa 2 yêu cầu: • Nhịp nhĩ nằm trong khoảng 240-400 bpm • Block dẫn truyền nhĩ thất Cuồng nhĩ cũng được mô tả bằng dạng hình răng cưa trên ECG chuyển …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 38] Các tình trạng bất thường về thể tích nước ối

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân tích được giá trị của các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn thể tích dịch ối 2. Trình bày được đặc điểm bệnh sinh và triệu chứng học của rối loạn thể tích dịch ối …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 37] Thai với giới hạn tăng trưởng trong tử cung( thai chậm tăng trưởng trong tử cung – itrauteine growth restriction)

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được bệnh sinh và kết cục của thai với giới hạn tăng trưởng trong tử cung 2. Trình bày được các thành tố và cách thiết lập chẩn đoán thai với giới hạn tăng …

Chi tiết