Khóa học

[Sản khoa cơ bản số 88] Tiến trình sản sinh của sữa mẹ – hóa học của sữa mẹ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được tiến trình sản sinh sữa mẹ 2. Trình bày được các thành phần cấu tạo của sữa mẹ Tuyến vú sản xuất sữa mẹ ngay từ trong thai kỳ Ngay từ trong thai …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 87] Sữa mẹ loài người

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Giải thích vì sao sữa mẹ là thức ăn lý tưởng nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 2. Phân tích được vai trò của các hormone prolactin, oxytocin và các chất ức chế tạo …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 86] Vàng da sơ sinh

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân biệt được vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý 2. Phân tích được các yếu tố nguy cơ của bệnh não do bilirubin 3. Trình bày được các nguyên lý của điều trị …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 60] Cơ chế sanh ngôi chỏm – đỡ sanh thường ngôi chỏm

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Mô tả được hiện tượng lọt trong quá trình chuyển dạ sanh ngôi chỏm 2. Mô tả được hiện tượng xuống trong quá trình chuyển dạ sanh ngôi chỏm 3. Mô tả được hiện tượng xoay …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 58] Khung chậu về phương diện sản khoa

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được cấu tạo của eo trên, eo giữa và eo dưới của khung chậu, đồng thời chỉ được các điểm mốc quan trọng 2. Phân tích được vai trò của các eo khung chậu …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 85] Chăm sóc trẻ sơ sinh những ngày đầu tại khoa hậu sản

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Liệt kê được những nội dung phải thực hiện khi khám trẻ hàng ngày tại khoa hậu sản 2. Trình bày được nguyên lý của chuỗi ấm và cách phòng tránh hạ thân nhiệt ở trẻ …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 84] Tránh thai thời kì hậu sản – tránh thai ở sản phụ và không có thực hiện nuôi còn bằng sữa mẹ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến thực hành tránh thai trong thời kỳ hậu sản 2. Trình bày được tính khả dụng của tránh thai bằng nội tiết estrogen-progestogen ngoại sinh (CHC) trong …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 83] Vấn đề thường gặp ở sản phụ những ngày đầu hậu sản

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được mục tiêu và cách chăm sóc vết may tầng sinh môn 2. Trình bày được nguyên nhân và cách xử trí một trường hợp bí tiểu sau sanh 3. Trình bày được mục …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 82] Sa dây rốn

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các biểu hiện lâm sàng của sa dây rốn 2. Trình bày được nguyên tắc xử trí một trường hợp sa dây rốn Sa dây rốn trong ngôi chỏm là một cấp cứu …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 81] Sanh khó do vai – Kẹt vai

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các yếu tố nguy cơ của kẹt vai 2. Trình bày được hậu quả của kẹt vai 3. Trình bày được nguyên tắc xử trí kẹt vai KẸT VAI LÀ MỘT CẤP CỨU …

Chi tiết