Khóa học

[Sản khoa cơ bản số 80] Vỡ tử cung

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các dạng thức và tình huống xảy ra vỡ tử cung 2. Trình bày được yếu tố nguy cơ và các nguyên nhân thường gặp của vỡ tử cung trước và trong chuyển …

Chi tiết

[Case lâm sàng 228] Trật khớp háng

Questions Một bé trai 11 tuổi đau hông trái sau khi bị tai nạn do va chạm với xe máy. Không có chẩn thương vùng đầu. Trên thăm khám ghi nhận khớp háng trái ngắn so với bên đối diện và xoay trong. Cảm giác, cơ lực, mạch và thời …

Chi tiết

[Xét nghiệm 58] Hormon kích thích tuyến giáp (TSH)

HORMON KÍCH THÍCH  TUYẾN GIÁP (TSH) (Thyreostimuline Hypophysaire / Thyroid – Stimulating Hormone, Thyrotropin)    NHẮC LẠI SINH LÝ TSH (Hormon kích thích tuyến giáp [Thyroid Stimulating Hormone]) là một glycoprotein có TLPT 28.000 dalton do thùy trước tuyến yên tiết ra dưới sự kiểm soát của một hormon của …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 79] Nhau bong non

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được sinh bệnh học và diễn biến tự nhiên của nhau bong non 2. Trình bày được phương thức tiếp cận thực hiện chẩn đoán một trường hợp nhau bong non 3. Trình bày …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 78] Nhau tiền đạo

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được định nghĩa và phân loại nhau tiền đạo 2. Trình bày được cách thiết lập chẩn đoán và phân tích được giá trị (accuracy) của các phương tiện hỗ trợ chẩn đoán 3. …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 77] Nguyên lý của xử trí băng huyết sau sanh theo nguyên nhân

BĂNG HUYẾT SAU SANH DO ĐỜ TỬ CUNG Đờ tử cung chiếm 80% các trường hợp BHSS. Việc co thắt của cơ tử cung quan trọng hơn cơ chế đông máu trong việc ngăn ngừa chảy máu từ vị trí nhau bám. Thông thường, sau khi sổ nhau tử cung …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 76] Băng huyết sau sanh

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được định nghĩa và phân tích được các yếu tố nguy cơ của băng huyết sau sanh 2. Trình bày được các tiếp cận ban đầu khi có băng huyết sau sanh 3. Trình …

Chi tiết

[Case lâm sàng 227] Trật khớp bánh chè

Questions Trẻ trai 14 tuổi vào khoa cấp cứu do đau gối trái sau khi va chạm khi đá bóng. Sau va chạm, ngay lập tức ngã xuống và không đi lại được. Ngoài ra không còn chấn thương nào khác. Thăm khám thần kinh bình thường và mạch cũng …

Chi tiết

[Case lâm sàng 226] Gãy cành tươi

Question Một bé giá 6 tuổi khỏe mạnh vào khoa cấp cứu sau khi ngã khi đang chơi khoảng một giờ trước. Cô bé cho biết vấp chân và ngã trong tư thế duỗi – outstretched arm. Sau khi ngã, bắt đầu khóc và mẹ bé thấy tay trẻ có …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 75 ] Sốc sản khoa trong chuyển dạ

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được định nghĩa và phân loại sốc 2. Trình bày được đặc điểm lâm sàng và phân độ sốc mất máu 3. Trình bày được đặc điểm lâm sàng của thuyên tắc ối 4. …

Chi tiết