Khóa học

[Sản khoa cơ bản số 74] Giúp sanh bằng dụng cụ mổ lấy thai (caesarean section)

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các tình huống mà trong đó giúp sanh bằng dụng cụ có thể được xem là giải pháp có ích 2. Trình bày được các điều kiện tiên quyết bắt buộc phải thỏa …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 73] Đánh giá và hồi sức sơ sinh

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Xác định được những trẻ sơ sinh nào cần phải hồi sức 2. Trình bày được các bước đánh giá và hồi sức sơ sinh 3. Trình bày được 3 mức độ chăm sóc sau hồi …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 72] Suy thai trong chuyển dạ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được khái niệm về suy thai trong chuyển dạ 2. Trình bày được ý nghĩa của việc thực hiện EFM trong chuyển dạ 3. Trình bày được các biện pháp can thiệp sơ cấp …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 71] Bóc nhau nhân tạo kiểm tra cổ tử cung và đường sanh

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được mục đích, chỉ định của bóc nhau nhân tạo và kiểm tra đường sanh sau sanh 2. Mô tả được kỹ thuật bóc nhau nhân tạo 3. Mô tả được kỹ thuật kiểm …

Chi tiết

[Hóa sinh số 1] Hóa học glucid

Danh từ glucid mà ta hay dùng là carbohydrat hay saccarid. Cái tên có lịch sử từ công thức thô của carbohydrat là (C.H2O)n, n23. Carbohydrat gồm: monosaccarid, oligosaccarid, polysaccarid. – Monosaccarid (đường đơn) là đơn vị cơ cấu tạo của carbohydrat.. – Oligosaccarid được tạo thành từ 2 – …

Chi tiết

[Case lâm sàng 225] Trật khớp về mặt lưng của khớp ngón gần ngón 5 bàn tay trái

Questions Một bệnh nhi 17 tuổi, giới nữ, biểu hiện đau ngón năm táy trái. Khi chơi bóng mềm thì bị bóng đập vào ngón này, gây đau ngay lập tức và có thể thấy bất thường ở ngón này. Bệnh nhân của chúng ta khẳng định không có các …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 70] Nhận biết và phòng tránh chuyển dạ kéo dài

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được khái niệm về chuyển dạ kéo dài 2. Trình bày được hệ quả của chuyển dạ kéo dài 3. Trình bày được các biện pháp nhận biết chuyển dạ kéo dài Chuyển dạ …

Chi tiết

[Xét nghiệm 56] Hormon chống bài niệu (ADH hay AVP) (Antidiuretic hormone (ADH], Arginine Vasopressin (AVP])

Nhắc lại sinh lý Hormon chống bái niệu (Antidiuretic hormoon [ADH]), khởi thủy được biết như là vasopressin (hay arginine vasopressin), là một hormon được vùng dưới đồi sản xuất. Hormon này được trữ ở thùy sau tuyến yên và được giải phóng khi áp lực thẳm thấu máu thay …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 69] Ối vỡ non nhiễm trùng ối

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được định nghĩa của ối vỡ non 2. Trình bày được triệu chứng học của ối vỡ non 3. Trình bày được 2 nguy cơ của ối vỡ non 4. Trình bày được nguyên …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 68] Phòng tránh chuyển dạ kéo dài: Nguyên lý xây dựng sản đồ, model who 1993

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân tích được các cơ sở để xây dựng đường báo động trong Partograph, model WHO 1993 2. Phân tích được các cơ sở để xác định vị trí của đường hành động trong Partograph, model …

Chi tiết