Khóa học

[Xét nghiệm 60] Hormon tăng trưởng (GH)

HORMON TĂNG TRƯỞNG (GH) (Hormone de Croissance Plasmatique / Growth Hormone (GH), Human Growth Hormone (hGH), Somatotropin)     Nhắc lại sinh lý Hormon tăng trưởng (Growth hormone (GH) là một polypeptid gồm 191 acid amin được thùy trước tuyến yên sản xuất. Chức năng chính của hormon này là …

Chi tiết

[Xét nghiệm 59] Hormon tạo hoàng thể (LH)

HORMON TẠO HOÀNG THỂ (LH) (Hormone lutéinisante / Luteinizing Hormone) Nhắc lại sinh lý Hormon tạo hoàng thể (luteinizing hormone [LH]), cũng giống hormon kích thích tạo nang trứng (follicle-stimulating hormone [FSH]) được thuỳ  trước tuyến yên bài tiết FSH kích thích quá trình chín của nang trứng và điều …

Chi tiết

[Xét nghiệm 57] Hormone kích thích tạo nang trứng (FSH)

HORMON KÍCH THÍCH TẠO NANG TRỨNG (FSH) (Folliculostimuline Hypophysaire / Follicular-Stimulating Hormone [FSH])   Nhắc lại sinh lý Hormon kích thích tạo nang trứng (Follicular-Stimulating Hormone [FSH]) là một glycoprotein được thùy trước tuyến yên bài tiết. Tình trạng tiết của tuyến yên được hormon gây giải phóng hormon hướng …

Chi tiết

[Case lâm sàng 229] Bỏng lạnh ở trẻ em

Question Một trẻ trong độ tuổi mới biết đi, không có tiền sử y khoa gì đáng kể, trong khi ở với mẹ bé với thời tiết lạnh thì bị mất găng tay. Găng tay bị rơi mất và mẹ bé không để ý đến điều này trong vài phút. …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 93] Sử dụng kháng sinh trong khi thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ

MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Liệt kê được các kháng sinh có thể dùng an toàn trong thời gian thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ 2. Phân tích được lý do của việc chống chỉ định của một số kháng …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 91] Biến chứng ở tuyến vú thời kỳ hậu sản

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân biệt được các biến chứng thường gặp nhất ở tuyến vú xảy ra trong thời kỳ hậu sản 2. Trình bày được cách xử trí một trường hợp núm vú phẳng hay lộn núm vú …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 94] Nuôi con bằng sữa mẹ trong trường hợp mẹ có viêm gan siêu vi B và HIV

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân tích được nguyên lý của việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ ở người mẹ có virus viêm gan siêu vi B 2. Phân tích được nguyên lý của việc thực hành nuôi con …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 92] Trẻ từ chối bú mẹ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các nguyên nhân khiến trẻ từ chối bú mẹ 2. Trình bày được thái độ xử trí khi trẻ từ chối bú mẹ Từ chối bú mẹ là nguyên nhân thường gặp của …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 90] Các tư thế bế bé khi cho bú – cách đặt trẻ vào vú – ngậm bắt vú – đánh giá một bữa bú

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Nhận diện được 4 tư thế căn bản để bế bé khi cho bú mẹ 2. Hướng dẫn được một bà mẹ cách đặt trẻ vào vú 3. Đánh giá được tình trạng ngậm bắt vú …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 89] Miễn dịch học của sữa mẹ

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được sự tổng hợp của sIgA trong sữa mẹ 2. Trình bày được vai trò của sIgA và của lactoferrin có trong sữa mẹ Sữa mẹ là một chất tiết đặc biệt của tình …

Chi tiết