[Chia sẻ] Ăn chay trường có thực sự tốt cho sức khỏe???

Rate this post

🐢 𝗡𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝗮𝘆 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴, 𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝗮𝘆 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻, 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘃𝗮̣̂𝘆 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗰𝗵𝗼 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗸𝗵𝗼𝗲̉ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴?

Có một số lí do để ăn chay:

❶ 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖̣𝑡, 𝑛𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑚𝑢̀𝑖 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑜̛̣, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡ℎ𝑜́𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑖̣𝑡.
❷ 𝐴̆𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑜̂𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑜, ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑝ℎ𝑎́𝑖 𝑡𝑜̂𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑜, ℎ𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑢 𝑘ℎ𝑜̂̉ ℎ𝑎̣𝑛ℎ đ𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̀𝑦.
❸ 𝐴̆𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑎̂𝑛, 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑣𝑜́𝑐 𝑑𝑎́𝑛𝑔, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑙𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂̉𝑖.
❹ 𝐴̆𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑖, 𝑦𝑒̂𝑢 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡, 𝑔𝑜̣𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑝𝑒́, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑎̀𝑛 𝑎́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑧𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑖̣𝑡.
Bài viết này chỉ đề cập đến những người tự ép mình ăn chay, vì những lí do ❷ + ❸ + ❹, chứ không nói về thói quen ăn uống số ❶.
Thực tế hàng ngày, chúng ta thường nghe bác sĩ nói giảm bớt thịt cá, tăng cường ăn nhiều rau là khoẻ mạnh. Nhưng chúng ta phải hiểu bác sĩ nói trong bối cảnh của thời đại hôm nay, tức là môi trường chúng ta đang sống hiện tại với đồ ăn thức uống thừa mứa, người người bị ngập ngụa trong thịt và dầu mỡ, nên khái niệm “ăn chay để giữ sức khoẻ” đã ra đời.
Những năm 198x, sắn còn không có mà ăn, ăn trừ bữa rau khoai lang, rau sam hay rau má là bình thường, nói gì đến thịt. Người nào cũng gầy gò như que tăm cắm hạt nhãn. Nhà có quả trứng gà ung, cũng chỉ dám dành cho đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, hoặc người bệnh cần dinh dưỡng. Thời ấy bạn đã nghe ai nói ăn chay tốt cho sức khoẻ chưa? Những gia đình ở nông thôn, phải đến chiều 30 Tết mới có cân thịt treo trên vách nhà, khi ấy nói đến ăn chay người ta cười cho vào mặt. Chẳng ai nghĩ cuộc sống hồi đó là tốt đẹp. Thế hệ 50+ lúc bé ai cũng ăn chay hoàn toàn, nên người nào cũng thấp lùn, chiều cao chưa vượt quá cái ô tô 4 chỗ. Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, tuổi thọ trung bình của người Việt năm 1975 cả đất nước “ăn chay trường” là 62,88 tuổi, so với năm 2020 cả đất nước ăn thịt là 75,38 tuổi.
𝐶ℎ𝑒̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢 12,5 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢̛̀ 𝑔𝑖̀ 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑒̉, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑙𝑖́ 𝑑𝑜 𝑐𝑢̣ 𝑡ℎ𝑒̂̉.

🐂 𝗟𝗶́ 𝗱𝗼 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗶𝗻

Một số người có thể nói rằng, thực phẩm làm từ đậu nành cũng chứa nhiều protein, chúng ta có thể nạp protein bằng cách ăn đậu phụ, mà không cần phải ăn thịt cá. Thực ra, mọi người cần hiểu rõ rằng, đạm thực vật và đạm động vật khác nhau về thành phần và số lượng acid amin. Ví dụ đạm thực vật thiếu immunoglobulin đóng vai trò miễn dịch, hoặc thiếu acid amin thiết yếu như lysine. Đạm thực vật có lớp vỏ xơ bao bọc bên ngoài nên sự tiêu hoá và hấp thu đạm thực vật kém hơn so với đạm động vật. Cơ thể chúng ta có 20% protein, nên rất cần acid amin, tổng số 22 loại được lấy từ thực phẩm, trong đó 8 loại acid amin thiết yếu. Đạm thực vật không đủ, hoặc không cân đối các acid amin thiết yếu, nên ăn thuần chay sẽ có nguy cơ thiếu đạm. Khi cơ thể thiếu protein động vật, sẽ gây ra thiếu máu, suy dinh dưỡng, loãng xương, hốc hác, thiếu năng lượng, thể lực kém, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, rối loạn nội tiết, lão hóa sớm và nhiều các vấn đề khác nhau.

🐂 𝗟𝗶́ 𝗱𝗼 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗵𝗮𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝘃𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻

Bình thường, chúng ta phải ăn nhiều hoa quả để bổ sung vitamin, cải thiện tình trạng tức giận, chống viêm loét miệng. Vitamin cũng được tìm thấy trong các loại rau củ quả, nhưng hàm lượng và số lượng vitamin ở mỗi loại rau không thể so được với thịt, bởi thịt rất giàu vitamin và đủ các loại.
Những người ăn chay trường thiếu vitamin A và E, niêm mạc túi mật dễ bong tróc, là nguyên nhân gây viêm túi mật, sỏi túi mật, thậm chí ung thư túi mật là hậu quả của túi mật bị sỏi và viêm mãn.
Vitamin D có nhiều trong thịt cá và trứng, nên bổ sung bằng ăn thịt là chính, tổng hợp vitamin D từ ánh nắng mặt trời không đủ, nhất là phụ nữ sợ đen da, đặc biệt mùa đông không có nắng. Vitamin D chỉ tích trữ trong cơ thể được 2 tháng là hết. Vai trò quan trọng của vitamin D là duy trì xương, răng, giữ cho cơ thể khoẻ mạnh. Thiếu hụt vitamin D có thể dẫn đến ung thư, bệnh tim mạch, đau nửa đầu, trầm cảm.
Vitamin B12 có rất nhiều trong các loại thịt cá bơ sữa phô mai, nhưng lại không tồn tại ở các loài thực vật, ngoại trừ rong biển và tảo xoắn giàu B12 thì chẳng mấy khi ăn. Chức năng quan trọng của vitamin B12 là thúc đẩy sự phát triển và trưởng thành của hồng cầu, duy trì tạo máu bình thường của cơ thể. Ăn chay trường sẽ dẫn đến thiếu máu hồng cầu to, biểu hiện các triệu chứng như cơ thể lúc nào cũng bơ phờ mệt mỏi, thở hụt hơi và chỉ thở thôi cũng đã thấy mệt, buồn ngủ, da xanh tái và hệ tim mạch dễ mắc bệnh do thiếu máu. Vitamin B12 cũng có tác động quan trọng đối với hệ thần kinh, khi thiếu B12 sẽ ảnh hưởng đến chức năng của vỏ myelin của dây thần kinh, dẫn đến tay chân bị yếu, nếu thiếu hụt liên tục còn có thể dẫn đến trầm cảm, suy giảm trí nhớ, mất trí nhớ, rối loạn nhận thức, tinh thần sa sút, hoang tưởng, tê bì tay chân, giảm căng cơ và các tổn thương hệ thần kinh khác, tăng nhịp tim, nguy cơ mắc bệnh mạch máu não, teo não.

🐂 𝗟𝗶́ 𝗱𝗼 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗯𝗮 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝗼̂́ 𝘃𝗶 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴

Các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm, kali, phốt pho, magiê, canxi và nhiều nguyên tố vi lượng khác đều có sẵn trong thịt, rất có lợi cho cơ thể con người. Một số nguyên tố vi lượng không có sẵn trong các loại rau xanh, nên cần phải bổ sung loại rau củ sẫm màu, nhưng cũng không thể đủ.
Nguồn cung cấp sắt tốt nhất là thịt và gan động vật, bởi vì nó chủ yếu là sắt heme trong hồng cầu động vật nên rất dễ hấp thụ, trong khi sắt trong thực vật không phải sắt heme nên khó hấp thụ. Người ăn chay dễ bị thiếu sắt, dẫn đến thiếu máu thiếu sắt, chán ăn, mệt mỏi.
Khoáng chất vô cùng quan trọng, như magiê, phốt pho, mangan và canxi. Xương người là một kho khoáng chất, nó được tích thụ từ trước 30 tuổi nhờ chế độ ăn uống giàu khoáng chất, mà khoáng chất thì phải lấy từ thịt. Sau 30 tuổi xương không tích tụ khoáng chất nữa. Không ăn thịt cơ thể sẽ thiếu khoáng chất. Lúc đó khoáng chất sẽ được huy động từ xương. Xương cột sống bị loãng, cơ thể sẽ nhanh lùn do các đốt sống bị xẹp xuống, hàng loạt tổn thương khác như thoát vị đĩa đệm, gãy xương tăng, đau mỏi cơ thể.
Thiếu kẽm, tinh trùng nam giới sẽ giảm, tinh dịch loãng như nước mưa, dẫn đến liệt dương xuất tinh sớm, lâu dần nội tiết tố nam suy giảm cũng là nguyên nhân gây loãng xương. Kẽm và mangan không đủ, sẽ gây ra lão hoá sớm, tóc bạc sớm và rụng nhiều, nướu răng tụt, răng yếu và rụng; nên ăn chay trường không làm chậm lại được quá trình lão hoá.
𝑨̆𝙣 2 𝙡𝒂̣𝙣𝙜 𝙩𝙝𝒊̣𝙩 𝙗𝒐̀, 𝙩𝙝𝒊̀ 𝙡𝒖̛𝒐̛̣𝙣𝙜 𝙫𝒂̀ 𝙘𝙝𝒂̂́𝙩 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙞𝙣, 𝙫𝙞𝙩𝙖𝙢𝙞𝙣 𝙫𝒂̀ 𝙘𝒂́𝙘 𝙫𝙞 𝙘𝙝𝒂̂́𝙩 𝙝𝒂̂́𝙥 𝙩𝙝𝒖̣ đ𝒖̛𝒐̛̣𝙘 𝙨𝒆̃ 𝙗𝒂̆̀𝙣𝙜 𝒂̆𝙣 10 𝙠𝙜 𝙧𝙖𝙪 𝙘𝒖̉ 𝙦𝙪𝒂̉.
Con người tiến hoá hàng chục triệu năm, dịch vị dạ dày đã chua hơn để tiêu hoá thịt, manh tràng và ruột thừa thoái hoá vì không cần tiêu hoá cellulose.
Khi bắt đầu thực hành ăn chay sẽ thấy khác.
Trong vài tuần đầu tiên, cơ thể sẽ phải ăn tăng lượng ngũ cốc, các loại hạt, rau, trái cây để cung cấp năng lượng. Do lượng carbonhydrate tăng lên, dạ dày chủ yếu là acid nên khó tiêu hoá, cảm giác ậm ạch. Manh tràng và ruột thừa cũng gây khó dễ với tiêu hoá các loại chất xơ, bụng luôn chướng hơi, đau bụng và đi ngoài xì xoẹt liên tục do hội chứng ruột kích thích. Những tuần sau, dịch vị dạ dày bớt acid, vi khuẩn chí đường ruột thay đổi, các rối loạn này cũng sẽ giảm đi. Tuy nhiên bụng vẫn chướng. Sau 3 – 6 tháng sẽ thấy rằng làn da bắt đầu cải thiện, mụn trứng cá và những thứ tương tự sẽ dần dần biến mất. Thông thường các món ăn chay sẽ ít muối, sẽ có lợi đối với sức khỏe tim mạch, giúp ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nhưng sau một năm trở đi thì bắt đầu thấy hậu quả. Da thay vì đẹp thì mai mái, mắc các bệnh ngoài da do rối loạn chuyển hoa lipid dẫn đến dầu mỡ gây tắc lỗ chân lông. Ăn chay trường lâu ngày, ngoài những rắc rối thiếu vitamin và các nguyên tố vi lượng, thì mỡ máu, gan nhiễm mỡ, béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch là những thứ hiện hữu, đe doạ sức khoẻ thực sự.
Advertisement
⚠️ Đ𝗲̂́𝗻 𝗻𝗮𝘆, 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘀𝗮́𝘁 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴, 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗰𝗼́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝗵𝗮𝘆 𝗯𝗮́𝗼 𝗰𝗮́𝗼 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗰𝗮𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗻𝗮̀𝗼 𝗸𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝗮𝘆 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗵𝗼̛𝗻 𝗮̆𝗻 𝘁𝗵𝗶̣𝘁 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗵𝗼̣̂𝗶 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻, đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝗱𝘂𝘆𝗲̣̂𝘁 𝘃𝗮̀ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗮̣𝗽 𝗰𝗵𝗶́ 𝘂𝘆 𝘁𝗶́𝗻.
Những người được gọi là chuyên gia, họ đưa ra bằng chứng khoa học này, minh hoạ bằng thí nghiệm kia, chẳng qua là bịa đặt, hoặc các nghiên cứu chưa có độ tin cậy. Bởi vậy, những người khuyên ăn chay trường cực đoan, một là họ ngu ngốc thực sự, hai họ là kẻ xấu, không có khả năng thứ ba.
Thực ra, các món ăn ngon đều làm từ thịt, nhưng món thịt không có rau làm gia vị thì rất khó nuốt. Thịt ăn hàng ngày chỉ có gia súc, gia cầm, tôm cá, tính đi tính lại không quá 10 loại thịt phổ biến trong mâm cơm mỗi ngày. Nhưng rau củ quả thì rất nhiều, có hàng trăm loại, rất phong phú. Quan trọng là khẩu phần ăn cân đối. Nếu ăn chay trường, tức là tuyệt đối không ăn thịt, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Chế độ ăn quá nhiều thịt, hay ăn chay trường tuyệt đối, là hai thái cực rất nguy hiểm. Ở góc độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn hàng ngày của con người phải bổ sung đủ chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất để duy trì hoạt động chuyển hóa và tiêu hao năng lượng của cơ thể.
Một điểm đáng chú ý là, người ăn chay cần phải nghiên cứu về dinh dưỡng, thường xuyên khám tư vấn bác sĩ, thực phẩm chay để ăn đủ chất thì không hề rẻ, chi phí cho ăn chay gấp 3 lần ăn thịt.

🐕‍ 𝗩𝗮̣̂𝘆 𝗮̆𝗻 𝘁𝗵𝗶̣𝘁 𝗰𝗼́ 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗹𝗮̀ đ𝗼̣̂𝗰 𝗮́𝗰 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴?

Con người đã tiến hoá hàng chục triệu năm, đến hôm nay chúng ta không phải sống những tháng ngày sợ chó sói, sợ lợn nòi, sợ hổ báo trên mặt đất, không sợ rắn trên cây, không sợ đại bàng trên bầu trời. Con người đang đứng đầu chuỗi thức ăn. Ai đó nói mọi thứ đều bình đẳng. Quan niệm này đang trái với quy luật tự nhiên, đó là sự sống sót của những loài thích nghi, sự sống luôn là đấu tranh sinh tồn. Chúng ta nên dừng lại việc giết thú rừng, thậm chí không ăn thịt chó thịt mèo cũng được, không bắt từng con chim sẻ để ăn cũng được, nhưng gia súc gia cầm nuôi để thịt mà lại cổ suý không ăn thì đó là điều không tốt. Một số người bắt trẻ em ăn chay. Thậm chí họ nuôi chó mèo và cũng bắt ăn chay. Kéo những người khác vào phong trào ăn chay với danh nghĩa bảo vệ trái đất, bảo vệ các loài vật, đây không phải là một khuôn mẫu đạo đức, mà là nhằm thoả mãn mong muốn ích kỉ để thể hiện mình như một vị thánh, thoả mãn cảm giác tự tôn cá nhân.
𝑄𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡.
🍗 𝗡𝗲̂́𝘂 𝗰𝗼𝗻 𝗯𝗮̣𝗻 𝗼̂́𝗺 𝘆𝗲̂́𝘂, 𝘁𝗵𝗮̂́𝗽 𝗰𝗼̀𝗶, 𝗵𝗮̃𝘆 𝘅𝗲𝗺 𝗹𝗮̣𝗶 𝗰𝗵𝗲̂́ đ𝗼̣̂ 𝗮̆𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝘁𝗵𝗶̣𝘁.
Các tổ chức ở Đức và Anh đã thực hiện khảo sát trong 7 năm, phát hiện trẻ ăn chay lùn hơn 3cm, lượng cơ bắp thấp hơn 2,7% và ốm vặt gấp 7 lần.
Hãy cho trẻ ăn đủ chất.
Và đăng kí trại hè Camp 2, để trẻ được giác ngộ 7 môn nghệ thuật và sức khoẻ, cùng chế độ dinh dưỡng khoa học, bữa ăn vừa đủ chất và nghệ thuật, giúp phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần.
Tác giả: BS. Trần Văn Phúc.

Giới thiệu Huỳnh Ngọc Diễm

Check Also

Tại sao chúng ta phải “sợ” Ma Túy?

Chúng ta thường nghe rằng phải tránh xa Ma Túy. Ở hầu hết các quốc …