[COVID-19] Bản đồ thông tin về 24 chỉ tiêu của 13 năng lực Y tế công cộng!

Bản đồ thông tin về 24 chỉ tiêu của 13 năng lực Y tế công cộng cần thiết trong kiểm soát dịch bệnh theo Điều lệ Y tế quốc tế (IHR). So sánh giữa các vùng nguy cơ có ca bệnh mới với năng lực đáp ứng của hệ thống cho ta ý tưởng về việc cần ưu tiên nguồn lực tập trung vào vấn đề gì? Ở đâu?

🛫🚆🚖 Biểu tượng tấm lá chắn đỏ-trắng là chỉ tiêu 11.1, cho thấy ở Châu Âu khả năng kiểm soát tại các khu vực giao thông rất biến thiên, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng lớn.
♦️ Italia có năng lực Phát hiện và cảnh báo và Truyền thông nguy cơ khẩn cấp ở mức thấp (60%), là 1 ví dụ của tốc độ lan rộng rất nhanh!

Advertisement

☘️ Bản đồ năng lực đáp ứng của các quốc gia: https://arcg.is/1vrizb
 Thông tin toàn bộ: http://covid19global.net/ (Số ca hiện nhiễm – Nguy cơ tháng 3 – Khả năng đáp ứng của hệ thống Y tế)
(Nguồn số liệu: WHO/IHR-SPAR2018)

GS Trần Xuân Bách

Advertisement

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[Medicalnewstoday] Triệu chứng khi nhiễm biến thể Omicron

[Medicalnewstoday] Omicron: Triệu chứng khi nhiễm biến thể này Khi các ca nhiễm trùng biến …