[COVID-19] CÁC LOẠI THUỐC TIỀM NĂNG TRONG ĐIỀU TRỊ CHỦNG COVID-19 MỚI

Rate this post

🔥 CÁC LOẠI THUỐC TIỀM NĂNG TRONG ĐIỀU TRỊ CHỦNG CORONAVIRUS MỚI (xem hình)

Nguồn: Khai Phan

Disclaimer: Các Dược sĩ hoàn toàn không có mối quan hệ về tài chính nào với các thuốc được đề cập. Bài viết với mục đích cung cấp tổng quan, gợi nhắc về vấn đề đánh giá thông tin. KHÔNG khuyến cáo sử dụng thường quy các thuốc này trong điều trị cũng như dự phòng COVID-19 ở thời điểm hiện tại.

🔅 Hiện chưa có thuốc nào được FDA chấp thuận hoặc thậm chí khuyến cáo để điều trị chủng coronavirus mới (COVID-19). Bất kỳ tác nhân nào đang được sử dụng tại thời điểm này đều được quản lý trong môi trường thử nghiệm, với các điều kiện được kiểm soát chặt chẽ.

 Vào tháng 2/2020, WHO đã công bố tổng quan về các ứng cử viên trị liệu tiềm năng trong điều trị COVID-19. Tài liệu 36 trang đề xuất 76 chế độ để điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm virus (tính đến 17/02/2020).
• 38 trong số các ứng cử viên này đang ở trạng thái tiền lâm sàng, với thông tin tối thiểu bao gồm cơ chế, công dụng, đường dùng và các thử nghiệm được dự kiến.
• 16 chế độ là chế phẩm có chứa interferon
• Các chế độ khác bao gồm các kháng sinh, corticosteroid, huyết tương lấy từ người đã hồi phục (convalescent plasma) và chế phẩm sinh học (biologics).

Các thử nghiệm lâm sàng của một số chế phẩm khác không được liệt kê trong tài liệu của WHO được đăng trên ClinicalTrials.gov và chính phủ Trung Quốc cũng đã đưa ra một số phiên bản hướng dẫn về phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị virus bao gồm các khuyến nghị cụ thể về thuốc.

💎 Tham gia biên dịch:
1. TS. DS. Phạm Đức Hùng, USA
2. DS. Phan Quang Khải, USA
3. DS. Phạm Trần Thu Trang, Canada
4. DS. Phạm Phương Hạnh, Canada

Xem thêm bài viết:
♨️ Update 16/02/2020: THỜI ĐẠI ‘CHIÊN DA’ https://www.facebook.com/duchungyk/posts/3293351977348781
♨️ Update 4/02/2020: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG HUYẾT TƯƠNG NGƯỜI. https://www.facebook.com/duchungyk/posts/3288466211170691
♨️ Update 02/02/2020: ‘THUỐC’ TRỊ NẰM Ở CHÍNH BẠN? https://www.facebook.com/duchungyk/posts/3259375724079740
♨️ Update 09/02/2020: REMDESIVIR CÓ PHẢI LÀ ‘CHÂN MỆNH THIÊN TỬ’ CỦA nCoV. https://www.facebook.com/duchungyk/posts/3275636402453672

💎 Tài liệu tham khảo
1. World Health Organization Coronavirus (COVID-2019) R&D. https://www.who.int/…/prio…/key-action/novel-coronavirus/en/
2. Dong L, Hu S, Gao J. Discovering drugs to treat coronavirus disease 2019 (COVID-19). Drug Discov Ther.2020;14:58-60
3. Wang M, Cao R, Zhang L et al. Remdesivir and chloroquinine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res.2020;30:267-271
4. Holshue ML, DBolt C, Lindquis S. et al. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med. 2020;382:929-936
5. A multicenter, adaptive, randomized blinded controlled trial of the safety and efficacy of investigational therapeutics for the treatment of COVID-19 in hospitalized adults. – Full Text View- ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04280705… Accessed March 10, 2020.
6. A Phase 3 Randomized Study to Evaluate the Safety and Antiviral Activity of Remdesivir (GS-5734™) in Participants With Moderate COVID-19 Compared to Standard of Care Treatment. – Full Text View- ClinicalTrials.gov.

Advertisement
 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04292730… Accessed March 10, 2020.
7. A Phase 3 Randomized Study to Evaluate the Safety and Antiviral Activity of Remdesivir (GS-5734™) in Participants With Severe COVID-19. – Full Text View- ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04292899… Accessed March 10, 2020.
8. Expanded Access Remdesivir (RDV;GS5734). – Full Text View- ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04302766… Accessed March 10, 2020.
9. Efficacy and Safety of Hydroxychloroquine for Treatment of Pneumonia Caused by 2019-nCoV ( HC-nCoV ). – Full Text View- ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04261517… Accessed March 10, 2020.
10. The Efficacy and Safety of Carrimycin Treatment in Patients With Novel Coronavirus Infectious Disease (COVID-19) : A Multicenter, Randomized, Open-controlled Study. – Full Text View- ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04286503…
11. Randomized, Open, Multicenter Study on the Efficacy and Safety of Arbidol Hydrochloride Tablets in Treating Pneumonia in Patients Infected With Novel Coronavirus (2019-ncov). – Full Text View- ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04260594… Accessed March 10, 2020.
12. A 6 Week Prospective, Open Label, Randomized, in Multicenter Study of, Oseltamivir Plus Chloroquine Versus Lopipinavir/ Ritonavir Plus Oseltamivir Versus Darunavir/ Ritonavir Plus Oseltamivir Plus Chloroquine in Mild COVID19 AND Lopipinavir/ Ritonavir Plus Oseltamivir Versus Favipiravir Plus Lopipinavir / Ritonavir Versus Darunavir/ Ritonavir Plus Oseltamivir Plus Chloroquine Versus Favipiravir Plus Darunavir and Ritonavir Plus Chloroquine in Moderate to Critically Ill COVID19. – Full Text View- ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04303299… Accessed March 11, 2020.
13. A Randomized, Open-label, Multi-centre Clinical Trial Evaluating and Comparing the Safety and Efficiency of ASC09/Ritonavir and Lopinavir/Ritonavir for Confirmed Cases of Pneumonia Caused by Novel Coronavirus Infection. – Full Text View- ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04261907… Accessed March 11, 2020.
14. A Randomized, Open-label, Controlled Study of the Efficacy of Lopinavir Plus Ritonavir and Arbidol for Treating With Patients With Novel Coronavirus Infection. – Full Text View- ClinicalTrials.gov. Available: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04252885… Accessed March 11, 2020.
15. An Open-label Randomized Controlled Trial on Lopinavir/ Ritonavir, Ribavirin and Interferon Beta 1b Combination Versus Lopinavir/ Ritonavir Alone, as Treatment for 2019 Novel Coronavirus Infection. – Full Text View- ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04276688… Accessed March 11, 2020.
16. Han W, Quan B, Guo Y, et al. The course of clinical diagnosis and treatment of a case infected with coronavirus disease 2019. J Med Virol.2020.doi:10.1002/jmv.25711 (published ahead of print)
17. Lim J, Jeon S, Shin HY, et al. Case of the index patient who caused tertiary transmission of coronavirus disease 2019 in Korea: the application of lopinavir/ritonavir for the treatment of COVID-19 pneumonia monitored by quantitative RT-PCR. J Korean Med Sci.2020;35:e79
18. Glucocorticoid Therapy for Critically Ill Patients With Severe Acute Respiratory Infections Caused by Noval Coronovirus 2019-nCoV: a Prospective, Randomized Controlled Trial. – Full Text View- ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04244591… Accessed March 10, 2020.
19. Efficacy and Safety of Corticosteroids in COVID-19: A Prospective Randomized Controlled Trails. – Full Text View- ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04273321… Accessed March 10, 2020.
20. Russell CD, Millar JE, Baillie JK. Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury. Lancet. 2020;395;473-475

Advertisement

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[Medicalnewstoday] Triệu chứng khi nhiễm biến thể Omicron

[Medicalnewstoday] Omicron: Triệu chứng khi nhiễm biến thể này Khi các ca nhiễm trùng biến …