[Covid-19] National Guidelines for Clinical Management and Treatment of COVID-19

Advertisement

Cảm ơn bài chia sẻ của Bs. Dang Thanh Tuan

Download tại: https://drive.google.com/file/d/1nULvKgncWRr8xtzyHPX9IJnwtmI6UrXL/view?fbclid=IwAR2hcEZG__7WUBKJXwmt_c9bMCdWo9mKciv9DsseZ-iNfO7iBZ6rj0PBaVc

Advertisement
Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Haunguyen

Check Also

[COVID-19] Vaccine COVID-19, có nên trộn nguồn khác nhau giữa các liều? 

Advertisement Hầu hết các loại vaccine COVID-19 được sử dụng rộng rãi hiện nay, ngoại …