[COVID-19] Quan điểm quốc tế về vai trò hỗ trợ cơ khí & ECMO trong việc quản lý bệnh nhân COVID19

Advertisement
Cảm ơn bài chia sẻ của Bs.Dang Thanh Tuan.
Just Published Online: #Perspective: International perspective on role of mechanical support & ECMO in management of critically ill #COVID19 patients.
———————————————————
Vừa xuất bản trực tuyến: #Quan điểm: Quan điểm quốc tế về vai trò hỗ trợ cơ khí & ECMO trong việc quản lý bệnh nhân #COVID19
Advertisement
.
 
Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Lac Thu

Check Also

[COVID-19] Anaphylaxis – Sốc phản vệ sau khi chích vaccine COVID-19

Advertisement Theo thông tin báo chí, Việt Nam vừa có một ca sốc phản vệ …