[COVID-19] Sử dụng PPE để hỗ trợ thực hành kiểm soát và ngăn ngừa Nhiễm trùng khi thực hiện các quy trình tạo khí dung trên các trường hợp COVID-19

Tác giả: Bác sĩ ĐẶNG THANH TUẤN

Khi bạn phải thực hiện một thủ thuật tạo khí dung trên bệnh nhân COVID-19, bạn cần loại PPE gì ?

Advertisement

download tại: https://drive.google.com/open…

Advertisement

Giới thiệu Haunguyen

Check Also

[COVID-19] “SƯƠNG MÙ NÃO” – DI CHỨNG COVID Y HỌC CHƯA THỂ LÝ GIẢI

“SƯƠNG MÙ NÃO” DI CHỨNG COVID Y HỌC CHƯA THỂ LÝ GIẢI  “Sương mù não” …