[CT-MRI số 9] Các vùng cấp máu (Đứng dọc).

Advertisement

Nguồn:  Cắt Lớp  ,Cuốn 1 . Phần Đầu-Cổ

Tham khảo bản  của nhóm “Chia sẻ 

Xem tất cả  Cắt Lớp  tại: https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/ct-mri/

Advertisement
Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Lac Thu

Check Also

[Xét nghiệm 50] Glucose niệu (Glycosurie/ Glucose, Urine)

Advertisement Nhắc lại sinh lý Trong điều kiện bình thường, glucose được lọc qua các …