Home / Tag Archives: giải phẫu

Tag Archives: giải phẫu

[X-QUANG NGỰC NÂNG CAO] Giới thiệu

Các bất thường trên X-Quang ngực Giới thiệu Phần này sẽ trình bày một số bất thường cơ bản của các cấu trúc được nêu ở phần trước. Mặc dù các bệnh riêng biệt được đề cập đến theo từng bài, mục đích của phần này là để giới thiệu …

Chi tiết

[MINDMAPS]Giải Phẫu Học – Gan

GIẢI PHẪU HỌC – Gan     Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án tụi mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà tụi mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường …

Chi tiết

[MINDMAP]Giải phẫu học – Dạ dày

[GIẢI PHẪU HỌC] Dạ dày   Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án tụi mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà tụi mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên …

Chi tiết
YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ