[SARI] Bài 5- CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT, LẤY MẪU BỆNH PHẨM & XÉT NGHIỆM

Advertisement

 


Nguồn: WHO

Xem danh sách bài học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/

Xem thông tin về khóa học tại địa chỉ: https://ykhoa.org/sari-gioi-thieu-khoa-hoc-ngan-ve-dao-tao-lam-sang-nhiem-trung-ho-hap-cap-nang/

Advertisement

 

 

 

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Donny

Check Also

[COVID-19] Vaccine Covid-19 Moderna hiệu quả hơn và dễ sử dụng hơn

Advertisement Vaccine Covid-19 Moderna hiệu quả hơn và dễ sử dụng hơn Dr. Huynh Wynn …