[Sinh lí] Sinh lí hợp bào và vạch bậc thang

Advertisement

Cơ tim là một hợp bào. Vùng tối băng qua bó cơ tim trong Hình 1 được gọi là vạch bậc thang (intercalated discs). Chúng thực sự là màng tế bào được ngăn cách các tế bào cơ tim riêng lẻ với nhau. Các sợi cơ tim được tạo thành bởi nhiều tế bào riêng biệt với nhau được kết nối thành chuỗi và song song với nhau.

Ở mỗi vạch bậc thang, các màng tế bào hợp nhất lại với nhau để tạo thành các mối nối thấm truyền tin (gọi là liên kết khe – gap junction), chúng cho phép các ion đi qua nhanh. Ion di chuyển dễ dàng trong dịch nội bào, dọc trục của các sợi cơ tim để điện thế hoạt động truyền nhanh chóng từ cơ tim này sang cơ tim khác, qua các vạch bậc thang. Vì vậy, cơ tim là hợp bào của nhiều tế bào cơ tim, chúng kết nối với nhau, nghĩa là khi một tế bào bị kích thích, điện thế hoạt động sẽ lan truyền một cách nhanh chóng đến toàn bộ.

Cơ tim bao gồm hai loại hợp bào: hợp bào nhĩ- cấu tạo nên vách ngăn giữa hai tâm nhĩ, và hợp bào thất- cấu tạo vách ngăn giữa hai tâm thất. Tâm nhĩ ngăn cách với tâm thất bởi những sợi mô, chúng bao quanh nút nhĩ thất (AV) mở ra thông giữa tâm nhĩ và tâm thất với nhau. Thông thường, điện thế không được dẫn truyền từ tâm nhĩ xuống tâm thất một cách trực tiếp từ các mô. Thay vì thế, chúng lan truyền chỉ duy nhất qua một hệ thống dẫn truyền đặc biệt gọi là bó AV.

Advertisement

Sự phân chia cơ tim thành hai hợp bào cho phép tâm nhĩ co trong một thời gian ngắn trước khi tâm thất co, nó quan trọng trong hiệu quả của bơm tim.

Nguồn: Cày bừa Giải Phẫu Sinh Lí – Nơi cày quốc y học

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Thủy Tiên

Họ và tên: Hà Thuỷ Tiên Ngày sinh: 05/12/2000 Trường: sinh viên đại học tây nguyên Biệt danh khác: Azura

Check Also

[Sinh lý] Tiêu hóa ở ruột non

Advertisement 1. Cấu tạo của ruột non – Ruột non là đoạn giữa dài nhất …