Tag Archives: chia sẻ kinh nghiệm

[Chia sẻ] Vinh quang là nhứt thời

Hoàng đế Napoleon (1769 – 1814) từng nói một câu bất hủ rằng vinh quang chỉ là thoáng qua, vô danh là mãi mãi (“Glory is fleeting but obscurity is forever”). Nghĩ lại câu này tôi thấy rất phù hợp với ý tưởng “tánh không”, mà có lẽ đa số …

Chi tiết

[Kỹ năng LS Nội Khoa 4] Kỹ năng đặt vấn đề, đưa ra hướng xử trí và thành lập quyết định lâm sàng

CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ THUYẾT KĨ NĂNG TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÀI 4 – KỸ NĂNG ĐẶT VẤN ĐỀ, ĐƯA RA HƯỚNG XỬ TRÍ VÀ THÀNH LẬP QUYẾT ĐỊNH LÂM SÀNG Sau giai đoạn thu thập thông tin chúng ta bắt đầu tiến hành phân tích thông tin …

Chi tiết