[Tài liệu] Báo cáo của GS. Gattinoni ngày 9/4/2020 về COVID-19

Advertisement
Advertisement

Nguồn: BS Dang Thanh Tuan

download tại: https://drive.google.com/file/d/18KRaF0wuzZWlcrJW1pAZ5jsznK9kPgla/view?fbclid=IwAR0dAJE_aGqcg_JYkIhS59N4A6SB7QldDL74Sai-8xNjAfxlov8rg-kJanQ

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[COVID-19] Vaccine COVID-19, có nên trộn nguồn khác nhau giữa các liều? 

Advertisement Hầu hết các loại vaccine COVID-19 được sử dụng rộng rãi hiện nay, ngoại …