[Tài liệu] Đại cương học bằng thống kê.

Advertisement
An Introduction to Statistical Learning, with Applications in R (ISLR) – Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani – Springer, 2013.
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
Khởi nguồn từ lĩnh vực Data Mining rồi qua Big Data, Khoa học Dữ liệu (Data Science) đã trở thành một ngành khoa học chính thống, sánh vai với Khoa học Máy tính và nhiều ngành khoa học cựu trào khác. Hai cuốn sách giáo khoa có giá trị nhất trong lĩnh vực khoa học dữ liệu là:
1) An Introduction to Statistical Learning, with Applications in R (ISLR) – Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani – Springer, 2013
Advertisement
2) Mining of Massive DataSets (MMDS), 3e – Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeffrey D. Ullman – Cambridge University Press, 2019
Chúng tôi sẽ đăng song song hàng tuần toàn bộ bản dịch tiếng Việt của hai cuốn sách này trên trang Công nghệ Tin Y Sinh và share chúng trên các nhóm chuyên đề:
1) Cơ sở Khoa học Dữ liệu (https://www.facebook.com/groups/380882469110853)
2) Biomedical Data Science Initiatives (https://www.facebook.com/groups/1042247899235421)
3) International Vietnamese Network for Statisticians and Data Scientists (https://www.facebook.com/groups/VietSTAT)
4) [email protected] (https://www.facebook.com/groups/dataisg)
Nguồn: Biomedical Data Science Initiativies
Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Lac Thu

Check Also

[COVID-19] Hãy tự bảo vệ mình

Advertisement Để chống lại dịch bệnh, chúng ta không thể dựa vào sự may mắn, …