[Tài liệu] Trắc nghiệm Sinh lý bệnh – ĐH Y Dược Huế

Rate this post

Tài liệu trắc nghiệm theo từng phần gồm có:

  1. Các khái niệm cơ bản
  2. Đại cương về rối loạn cân bằng đường huyết
  3. Đại cương về rối loạn chuyển hóa lipid
  4. Đại cương về rối loạn chuyển hóa protid
  5. Đại cương về rối loạn chuyển hóa nước – điện giải
  6. Đại cương về rối loạn chuyển hóa acid – base
  7. Đại cương về rối loạn thân nhiệt

…………..

Mời bạn xem tiếp tại https://drive.google.com/drive/folders/1RCXsZJNrbTe9T7H1F8MLT42Y2vwI-TaK?fbclid=IwAR0qvGCtcqY9DQjvRAACe2jJRbUFx2ImhlezrXEkffFNk9R8f1I2NK3_an0

 

 

 

 

Giới thiệu Nguyễn Thị Nhẫn

Sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Bình

Check Also

[Y khoa cơ bản] Bài 17: Thân nhiệt và chuyển hóa

I- MỤC TIÊU.  ■ Xác định phạm vi nhiệt độ cơ thể người bình thường. …