[Tài liệu] Trọn bộ file Báo cáo của Hội nghị khoa học Nhi khoa 2019

Print Friendly, PDF & Email

Trọn bộ file Báo cáo của Hội nghị khoa học Nhi khoa 2019

Link download:

Bấm share để hiện link

[lockercat]

https://drive.google.com/drive/folders/1uvJkYKRGAlC3793pD9rRvcg5xUKxTz07?fbclid=IwAR3QnMhSLHUZQY9U1W0vAHEGfB3rHi29PrBYtn69KrusA-OQn2gOLRQiEnY

[/lockercat]
Advertisement
Advertisement

Giới thiệu ykhoa

Check Also

[Kinh nghiệm] Kinh nghiệm tự tìm sách, báo, tài liệu khoa học

Kinh nghiệm tự tìm sách, báo, tài liệu khoa học Trong bài viết “Thế giới …