THẾ GIỚI KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19 NHƯ THẾ NÀO?

Rate this post

Bạn là 1 nhà phát kiến? Nhà tài trợ? Nghiên cứu viên?
🐥 Bạn muốn làm 1 cái gì đó lúc này! Hoặc tìm hiểu để biết thêm về những thứ đang vận hành xung quanh mình?
🐥 Bạn là HV, SV ngành Y?

☘️ Hãy đọc qua một số nội dung sau đây – có thể là nguồn cảm hứng định hướng bạn tham gia công cuộc này:
💫1. Liên minh Đổi mới và Ứng phó Dịch bệnh nhằm thúc đẩy nhanh chóng phát triển các loại vaccine phòng bệnh – Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation (CEPI) https://cepi.net/…
💫 2. Hội đồng theo dõi kiểm soát dịch bệnh toàn cầu. Global Preparedness Monitoring Board. https://apps.who.int/gpmb/annual_report.html
💫 3. Điều lệ Y tế quốc tế (2005) cung cấp cơ chế cho việc phối hợp hoạt động ở cấp toàn cầu trong kiểm soát bệnh dịch. Việc WHO ban bố tình trạng khẩn cấp cần hiểu là một cơ chế tích cực hơn, có sự tham gia đa dạng hơn trong 1 nỗ lực kiểm soát 1 vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến nhiều quốc gia và phải có sự vào cuộc của quốc tế.
https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/

Advertisement

💫 4. Sách xanh về nghiên cứu và phát triển các chiến lược kiểm soát bệnh dịch của WHO 2018. Available at https://www.who.int/blueprint/en/
💫 5. Hàng loạt sáng kiến về An ninh Sức khỏe toàn cầu, trong đó có US CDC https://www.cdc.gov/globalhealth/security/index.htm
💫 6. Các cơ chế phối hợp liên ngành, liên khu vực, thúc đẩy chuyển giao và phát triển, các cơ chế tài trợ, phân bổ nguồn lực tài chính, kỹ thuật, hỗ trợ cho các khu vực dễ bị tổn thương, đặc biệt khi PHEIC được ban bố.

 

Advertisement

Giới thiệu Donny

Check Also

[COVID-19] “SƯƠNG MÙ NÃO” – DI CHỨNG COVID Y HỌC CHƯA THỂ LÝ GIẢI

“SƯƠNG MÙ NÃO” DI CHỨNG COVID Y HỌC CHƯA THỂ LÝ GIẢI  “Sương mù não” …