[X-quang] Hapresco 2019 – Nguyên tắc phân tích X-quang ngực

Hội nghị Hải Phòng – Hapresco

Nguyên tắc Ngực – Bài giảng của TS.BS. Nguyễn Văn Thọ – Đại học Hồ Chí Minh

Advertisement

Advertisement

Giới thiệu Thien Khiem

Thien Khiem
"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy Nội dung: Nêu được các loại xét nghiệm …