Home / Tài liệu / Bài giảng / [X-quang] Hapresco 2019 – Nguyên tắc phân tích X-quang ngực

[X-quang] Hapresco 2019 – Nguyên tắc phân tích X-quang ngực

Hội nghị Hô Hấp Hải Phòng – Hapresco

Nguyên tắc phân tích Ngực – Bài giảng của TS.BS. Nguyễn Văn Thọ – Đại học Hồ Chí Minh

Giới thiệu Thien Khiem

Avatar
"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

Cập nhật tình hình về Coronavirus mới (2019-nCoV)

Tình hình tại Thành phố Vũ Hán Vào lúc 04:00 ngày 15 tháng 1 năm …

YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ