Home / Khóa học / Xquang Ngực / [X-QUANG NGỰC CƠ BẢN] Bài 6: Các góc sườn hoành và ngách sườn hoành

[X-QUANG NGỰC CƠ BẢN] Bài 6: Các góc sườn hoành và ngách sườn hoành

Các góc sườn hoành và ngách sườn hoành

Các ngách sườn hoành được tạo bởi và thành ngực. Trên X-Quang ngực thẳng, ngách sườn hoành chỉ được thấy ở một vị trí mỗi bên, nơi mà một góc được hình thành bởi thành ngực bên và vòm hoành, những góc này gọi là góc sườn hoành. Cần nhớ

  • Các góc sườn hoành mang tính chất đại diện cho ngách sườn hoành
  • Trên X-Quang ngực thẳng các góc sườn hoành thường nhọn

Ngách sườn hoành và góc sườn hoành trên X-Quang ngực thẳng

Cách học: Các bạn hãy suy nghĩ và suy đoán trước. Sau đó hãy xem đáp án ở cuối bài

Trên phim chụp trước sau, các góc sườn hoành được tạo bởi thành ngực bên và . Ngách sườn hoành được nhận thấy dựa vào các góc tương ứng.

Ngách và góc sườn hoành trên phim nghiêng

Cách học: Các bạn hãy suy nghĩ và suy đoán trước. Sau đó hãy xem đáp án ở cuối bài

Trên phim nghiêng ta thấy được các góc sườn hoành trước và sau, tương ứng với vị trí của ngách sườn hoành. (Rê chuột vào ảnh để xem đánh dấu)

Đánh giá các góc sườn hoành

Trên phim ngực thẳng các góc sườn hoành nên là góc nhọn, thuật ngữ tù góc sườn hoành dùng để ám chỉ sự xuất hiện của màng . Tuy nhiên điều này không luôn luôn đúng, tù góc sườn hoành có thể liên quan đến các màng khác hoặc một nào đó. Khi ứ khí (như trong khí phế thủng) cũng có thể dẫn đến tù góc sườn hoành, điều này xảy ra bởi lúc đó bị đẩy xuống và các góc này không còn nhọn nữa.

Hình ảnh đáp án

Hình 1
Hình 2

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Giới thiệu Chuyện ngành Y

Chuyện ngành Y
Mang đến những thông tin và câu chuyện trong quá trình học tập và làm nghề Y

Check Also

[Tài liệu]CẤP CỨU XUẤT HUYẾT NỘI SỌ – THỜI GIAN VÀNG

Chúng ta thường bi quan khi tiên lượng về ICH. Chính thái độ bi quan …