[X-QUANG NGỰC CƠ BẢN] Bài 8 – Kích thước và bờ tim

Kích thước và bờ tim

Kích thước tim không được đánh giá bởi số đo tuyệt đối nào, tuy nhiên có thể dựa vào mối liên quan của nó với bề rộng ngực, thể hiện bằng một tỷ số cụ thể.

Chỉ số tim ngực (Cardiothoracic ratio – CTR): Bề rộng tim/Bề rộng ngực

CTR lớn hơn 0,5 được coi là bất thường khi phim chụp theo hướng sau trước (PA). Kích thước tim có thể bị thay đổi nếu bệnh nhân xoay hay hít vào không hoàn toàn.

Cần nhớ

  • Kích thước tim được đánh giá bằng chỉ số tim ngực (CTR)
  • CTR >50% là bất thường ở phim chụp sau trước (thông thường)

Chỉ số tim ngực

Cách học: Bạn hãy suy nghĩ và suy đoán trước. Sau đó bạn hãy xem đáp án ở cuối bài

  • Bề rộng tim được đo bằng cách kẻ các đường song song qua điểm xa nhất ở cả hai phía của quả tim như trên hình, sau đó đo kích thước giữa chúng. Chiều rộng ngực được đo bằng cách tương tự (trong hình).
  • Ở đây CTR xấp xỉ 15:33 (cm) và trong giới hạn bình thường.

Bờ tim bình thường

Cách học: Bạn hãy suy nghĩ và suy đoán trước. Sau đó bạn hãy xem đáp án ở cuối bài

Bờ tim trái (màu đỏ) gồm bờ trái của thất trái. Bờ tim phải là bờ phải của nhĩ phải.

Đánh giá tim

Kỹ thuật chụp cũng ảnh hưởng đến kích thước tim. Trên phim chụp trước sau (AP), khi chỉ số tim ngực >50% cũng không thể khẳng định được bóng tim lớn do khi chụp trước sau sẽ làm tăng kích thước tim. Nếu CTR <50% trên phim chụp trước sau, có thể khẳng định bóng tim bình thường.

Advertisement

Nếu bờ tim không thấy rõ, có thể do sự tăng đậm độ vùng phổi bên cạnh. Phân thùy lưỡi của thùy trên phổi trái bao lấy thất trái phía trước, do đó khi bờ tim trái không được nhìn thấy rõ có thể là do bệnh lý liên quan đến vùng phổi này. Tương tự, thùy giữa phổi phải tiếp giáp với nhĩ phải, khi bờ tim phải không được thấy rõ có thể do bệnh lý ở vùng phổi này.

Hình ảnh đáp án

Hình 1

Hình 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Giới thiệu Chuyện ngành Y

Mang đến những thông tin và câu chuyện trong quá trình học tập và làm nghề Y

Check Also

[X- QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 2- Các bất thường của rốn phổi

Các bất thường của rốn phổi Các bất thường của rốn phổi Rốn phổi bao …