Home / Khóa học / Xquang Ngực / [X-QUANG NGỰC CƠ BẢN] Bài 8 – Kích thước và bờ tim

[X-QUANG NGỰC CƠ BẢN] Bài 8 – Kích thước và bờ tim

Kích thước và bờ

Kích thước không được đánh giá bởi số đo tuyệt đối nào, tuy nhiên có thể dựa vào mối liên quan của nó với bề rộng ngực, thể hiện bằng một tỷ số cụ thể.

Chỉ số ngực (Cardiothoracic ratio – CTR): Bề rộng /Bề rộng ngực

CTR lớn hơn 0,5 được coi là bất thường khi phim chụp theo hướng sau trước (PA). Kích thước có thể bị thay đổi nếu nhân xoay hay hít vào không hoàn toàn.

Cần nhớ

  • Kích thước được đánh giá bằng chỉ số ngực (CTR)
  • CTR >50% là bất thường ở phim chụp sau trước (thông thường)

Chỉ số ngực

Cách học: Bạn hãy suy nghĩ và suy đoán trước. Sau đó bạn hãy xem đáp án ở cuối bài

  • Bề rộng được đo bằng cách kẻ các đường song song qua điểm xa nhất ở cả hai phía của quả như trên hình, sau đó đo kích thước giữa chúng. Chiều rộng ngực được đo bằng cách tương tự (trong hình).
  • Ở đây CTR xấp xỉ 15:33 (cm) và trong giới hạn bình thường.

Bờ bình thường

Cách học: Bạn hãy suy nghĩ và suy đoán trước. Sau đó bạn hãy xem đáp án ở cuối bài

Bờ trái (màu đỏ) gồm bờ trái của thất trái. Bờ phải là bờ phải của nhĩ phải.

Đánh giá

Kỹ thuật chụp cũng ảnh hưởng đến kích thước tim. Trên phim chụp trước sau (AP), khi chỉ số tim ngực >50% cũng không thể khẳng định được bóng tim lớn do khi chụp trước sau sẽ làm tăng kích thước tim. Nếu CTR <50% trên phim chụp trước sau, có thể khẳng định bóng tim bình thường.

Nếu bờ tim không thấy rõ, có thể do sự tăng đậm độ vùng bên cạnh. Phân thùy lưỡi của thùy trên trái bao lấy thất trái phía trước, do đó khi bờ tim trái không được nhìn thấy rõ có thể là do lý liên quan đến vùng này. Tương tự, thùy giữa phải tiếp giáp với nhĩ phải, khi bờ tim phải không được thấy rõ có thể do lý ở vùng này.

Hình ảnh đáp án

Hình 1

Hình 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Giới thiệu Chuyện ngành Y

Chuyện ngành Y
Mang đến những thông tin và câu chuyện trong quá trình học tập và làm nghề Y

Check Also

[Tài liệu]CẤP CỨU XUẤT HUYẾT NỘI SỌ – THỜI GIAN VÀNG

Chúng ta thường bi quan khi tiên lượng về ICH. Chính thái độ bi quan …