Home / Bệnh học / Đánh giá các Markers tim trong bệnh Nhồi Máu Cơ Tim

Đánh giá các Markers tim trong bệnh Nhồi Máu Cơ Tim

Link drive bài viết: https://drive.google.com/file/d/1DXheCej4GWRNHe87rrkqaASkOkfpGsww/view?fbclid=IwAR3nuythtkO2kQJuWHKCeDYUuX_Xrt09E-dnvTJIuQ5i7JVMqrb3Db-CxnE


 

 

Giới thiệu Sinh Huy

Avatar

Check Also

[ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ] Cơ vân – Cơ trơn – Cơ tim

 

YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ