[Cập nhật] Điểm mới ADA 2022:

Print Friendly, PDF & Email

Tóm tắt vài điểm mới của ADA 2022:

– Chẩn đoán ĐTĐ týp 1: tích hợp thêm Đồng thuận ADA/EASD 2021 về Quản lý ĐTĐ týp 1.
– Tầm soát ĐTĐ týp 2: nên bắt đầu từ 35 tuổi cho tất cả mọi người, thay vì 45 tuổi như khuyến cáo trước đây.
– Phần ĐTĐ thai kỳ: nêu rõ hơn về thời điểm và lựa chọn xét nghiệm tầm soát bất thường đường huyết sớm trong tam cá nguyệt 1 (trước tuần 15).
– Điều trị Tiền Đái tháo đường: thêm khuyến cáo liên quan metformin và đề cập kết quả khả quan của Vitamin D trong một vài nhóm dân số nhất định.
– Theo dõi đường huyết: Thuật ngữ Tự theo dõi đường huyết (bằng máy thử đường huyết mao mạch) (Self-monitoring of blood glucose – SMBG) được đổi thành tên đơn giản hơn là Theo dõi đường huyết (Blood glucose monitoring – BGM), phân biệt với CGM (continuous glucose monitoring) là theo dõi đường huyết liên tục
– Bút insulin: hiện nay có những bút thông minh (smart pen), tên mới là bút insulin có kết nối (connected insulin pen – CIP), với khả năng ghi nhận và chuyển dữ liệu về liều đã sử dụng qua app điện thoại.
Advertisement
– Điều trị béo phì: FDA chấp thuận thêm một đồng vận thụ thể GLP-1 là semaglutide, bên cạnh liraglutide 3mg trước đây.
– Điều trị ĐTĐ: (1) Týp 1: tích hợp thêm Đồng thuận ADA/EASD 2021 về Quản lý ĐTĐ týp 1; (2) Týp 2: gần tương tự ADA 2021, sơ đồ giản lược hơn, thêm khuyến cáo nhấn mạnh tiếp tục dùng metformin dù đã khởi trị insulin.
– Phần Biến chứng mạch máu lớn: bàn luận thêm về kết quả các thử nghiệm DAPA-HF, DAPA-CKD, SOLOIST-WHF, AMPLITUDE-O, VERTIS-CV, SCORED, EMPEROR-Reduced.
– Tách Bệnh thận mạn ra một phần riêng khỏi Biến chứng mạch máu nhỏ, thêm khuyến cáo sử dụng finerenone.
     Credit: BS. Nguyễn Nhật Nam
Link tải PDF (Final)
Advertisement

Giới thiệu Huỳnh Ngọc Diễm

Check Also

[Cập nhật] Giảm đau trong ICU!

Giảm đau trong ICU (trích từ sách tái bản “Chuyện ICU” của BS Wynn Tran) …