[Cập nhật] Điểm mới ADA 2022:

Rate this post

Tóm tắt vài điểm mới của ADA 2022:

– Chẩn đoán ĐTĐ týp 1: tích hợp thêm Đồng thuận ADA/EASD 2021 về Quản lý ĐTĐ týp 1.
– Tầm soát ĐTĐ týp 2: nên bắt đầu từ 35 tuổi cho tất cả mọi người, thay vì 45 tuổi như khuyến cáo trước đây.
– Phần ĐTĐ thai kỳ: nêu rõ hơn về thời điểm và lựa chọn xét nghiệm tầm soát bất thường đường huyết sớm trong tam cá nguyệt 1 (trước tuần 15).
– Điều trị Tiền Đái tháo đường: thêm khuyến cáo liên quan metformin và đề cập kết quả khả quan của Vitamin D trong một vài nhóm dân số nhất định.
– Theo dõi đường huyết: Thuật ngữ Tự theo dõi đường huyết (bằng máy thử đường huyết mao mạch) (Self-monitoring of blood glucose – SMBG) được đổi thành tên đơn giản hơn là Theo dõi đường huyết (Blood glucose monitoring – BGM), phân biệt với CGM (continuous glucose monitoring) là theo dõi đường huyết liên tục
– Bút insulin: hiện nay có những bút thông minh (smart pen), tên mới là bút insulin có kết nối (connected insulin pen – CIP), với khả năng ghi nhận và chuyển dữ liệu về liều đã sử dụng qua app điện thoại.
– Điều trị béo phì: FDA chấp thuận thêm một đồng vận thụ thể GLP-1 là semaglutide, bên cạnh liraglutide 3mg trước đây.
– Điều trị ĐTĐ: (1) Týp 1: tích hợp thêm Đồng thuận ADA/EASD 2021 về Quản lý ĐTĐ týp 1; (2) Týp 2: gần tương tự ADA 2021, sơ đồ giản lược hơn, thêm khuyến cáo nhấn mạnh tiếp tục dùng metformin dù đã khởi trị insulin.
Advertisement
– Phần Biến chứng mạch máu lớn: bàn luận thêm về kết quả các thử nghiệm DAPA-HF, DAPA-CKD, SOLOIST-WHF, AMPLITUDE-O, VERTIS-CV, SCORED, EMPEROR-Reduced.
– Tách Bệnh thận mạn ra một phần riêng khỏi Biến chứng mạch máu nhỏ, thêm khuyến cáo sử dụng finerenone.
     Credit: BS. Nguyễn Nhật Nam
Link tải PDF (Final)

Giới thiệu Huỳnh Ngọc Diễm

Check Also

Tại sao chúng ta phải “sợ” Ma Túy?

Chúng ta thường nghe rằng phải tránh xa Ma Túy. Ở hầu hết các quốc …