[Cơ chế triệu chứng số 107] Âm thổi tâm trương: âm thổi hở van động mạch chủ

1. TẢ
Âm thổi tần số cao, giảm dần cường độ, dạng tràn nghe rõ ở vùng động mạch chủ trước .
2.NGUYÊN
Bất kỳ nguyên nào dẫn tới hoặc phá huỷ , bao gồm (nhưng không giới hạn):
Thường gặp
• Thấp
nội tâm mạc
liên kết (v.d. Marfan)
Ít gặp
• Thoái triển theo tuổi
• Bóc tách động mạch chủ

Takayashu
• Ankylosing spondylitis
• Các khác (v.d. Lupus ban đỏ hệ thống, Reiter)
3.CƠ CHẾ
đường cuối cùng dẫn đến hở động mạch chủ (AR) là sự và/hoặc mất khả năng hoạt động của bộ cấu trúc
– làm cho máu trào ngược trở lại tâm thất trong kì tâm trương. Đặc điểm của âm thổi là âm thanh của máu lưu thông qua lỗ bị tổn
thương.
Các lý khác nhau gây hở động mạch chủ có thể gây ảnh hưởng lên nón và các lá hoặc gốc động mạch chủ.
4.Ý NGHĨA
Nghe thấy âm thổi hở động mạch chủ là lý do để tầm soát sâu hơn. Đây là một dấu hiệu có giá trị nếu vắng mặt là một dấu hiệu
cho thấy không có hở động mạch chủ trung bình đến nặng (LR 0.1).74 Độ nhạy và độ đặc hiệu trong hở mức độ trung bình đến nặng lần lượt là 88– 98% và 52–88%,. 68,75–77
Tóm lại, sự xuất hiện của âm thổi hở động mạch chủ làm tăng khả năng tồn tại hở động mạch chủ mức độ nhẹ hoặc nặng hơn. (LR 8.8–32.0).74

Advertisement

 

Nguồn: Mechanisms  Clinical Signs. 1st Edition. Mark Dennis William Bowen Lucy Cho.

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca 

 

Xem tất cả Cơ chế tiệu chứng tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/co-che-trieu-chung/

Advertisement

Giới thiệu Haunguyen

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Sinh lý Guyton số 73] Chuyển hoá và năng lượng

Adenosine Triphosphate – “Chất mang năng lượng” trong chuyển hoá Carbohydrat, chất béo, and protein …