[Cơ chế triệu chứng số 117] T1 (tiếng tim thứ nhất): mạnh, mờ

T1 (tiếng thứ nhất): mạnh

1.MÔ TẢ:
Tiếng thứ nhất đóng mạnh hơn bình thường.
2.NGUYÊN NHÂN
• Khoảng PR ngắn73
• Hẹp hai lá nhẹ
•Tăng cung lượng
3.CƠ CHẾ
Khoảng PR ngắn
Bình thường, các lá của hai lá và ba lá có thời gian để di chuyển về phía nhau trước khi bóp. Với khoảng PR ngắn các lá này vẫn còn xa nhau vào lúc bắt đầu bóp, vì vậy chúng tạo ra tiếng đóng rất mạnh từ một khoảng cách xa và làm cho T1 mạnh.

Hẹp hai lá nhẹ
Trong hẹp hai lá nhẹ, một sự chênh áp lớn giữa tâm nhĩ và tâm thất, làm cho hai lá mở rộng trong một thời gian dài. Và chúng cũng đóng mạnh từ khoảng cách xa vào lúc tâm thu bắt đầu.
Tăng cung lượng
Trong tăng cung lượng ( Nhịp nhanh do thiếu ), tâm trương bị rút ngắn và các lá hai lá và ba lá đóng từ khoảng cách xa hơn bình thường.
4.Ý NGHĨA
Có ít về giá trị của T1 mạnh.

T1 (Tiếng thứ nhất): mờ

1.MÔ TẢ
Là tiếng thứ nhất nhẹ hơn bình thường.
2.NGUYÊN NHÂN
• PR kéo dài ( như block độ 1)
• Hở hai lá
•Hẹp hai lá nặng
• Giảm đàn hồi thất trái
3.CƠ CHẾ
Khoảng PR dài
Khoảng PR dài cho nhiều thời gian giữa thời kỳ nhĩ thu và thất thu hơn cho các lá di chuyển về gần nhau, vì vậy, khi thất thu, các lá đã sẵn sàng để đóng lại nên gây ra ít tiếng động hơn.

Advertisement

Hở hai lá
Trong hở hai lá, dòng phụt ngược ngăn các lá đóng lại nên làm T1 mờ.
Hẹp hai lá nặng
Trong hẹp hai lá nặng, các lá bị xơ cứng và khó di động để đóng và mở.
Thất trái giảm đàn hồi.
Trong tình huống tâm thất giảm đàn hồi, áp lực cuối tâm trương cao, làm cho các lá di chuyển về phía nhau nhanh hơn. Khi tâm thất để đóng các , các lá đã sẵn sàng để đóng nên tạo ra âm thanh nhỏ.

 

Nguồn: Mechanisms  Clinical Signs. 1st Edition. Mark Dennis William Bowen Lucy Cho.

Tham khảo bản  của nhóm “Chia sẻ ca 

 

Xem tất cả Cơ chế tiệu chứng tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/co-che-trieu-chung/

Advertisement

Giới thiệu Haunguyen

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Cơ chế triệu chứng số 124] Dấu hiệu Leser–Trélat

1.MÔ TẢ Khởi phát đột ngột và phát triển nhanh chóng các tổn thương da …