[Cơ chế triệu chứng số 168] Dấu hiệu Hutchinson

Advertisement

I. MÔ TẢ

Dấu Hutchinson là các ban dạng mụn mước ở đầu mũi do sự tái hoạt động của virus Herpes Zoster tại dây thần kinh mũi mi, một nhánh của thần kinh cho mắt từ thần kinh sinh ba (dây V1)

II. NGUYÊN NHÂN

  Thường gặp
• Sự tái hoạt của virus Varicella zoster (còn gọi là bệnh giời leo)

III. CƠ CHẾ

Virus Herpes Zoster thường tái hoạt động tại các nhánh thần kinh liên quan đến mắt (còn gọi là zona mắt), trong đó có nhánh mũi mi của thần kinh mắt, một nhánh của thần kinh sinh ba.

Advertisement

IV. Ý NGHĨA

Nhận biết sớm dấu hiệu Hutchinson giúp dự đoán manh khả năng liên quan đến mắt (zona mắt).

Nguồn: Mechanisms of Clinical Signs. 1st Edition. Mark Dennis William Bowen Lucy Cho.

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca lâm sàng”

Xem tất cả Cơ chế tiệu chứng tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/co-che-trieu-chung/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu tranphuong

Check Also

[Xét nghiệm 50] Glucose niệu (Glycosurie/ Glucose, Urine)

Advertisement Nhắc lại sinh lý Trong điều kiện bình thường, glucose được lọc qua các …