[Cơ chế triệu chứng số 214] Viêm môi dạng u hạt

Advertisement

I. MÔ TẢ

Một trạng thái phì đại bất thường của một hoặc cả hai môi, nhưng không đau. Mô học được coi là u hạt không hoại tử với phù nề và thâm nhiễm Lympho quanh mạch.

II. NGUYÊN NHÂN

• Bệnh Crohn – hiếm gặp
• Sarcoidosis
• Hội chứng Melkersson–Rosenthal syndrome – Hiếm

III. CƠ CHẾ

Nguyên nhân và cơ chế còn chưa được biết. Trước kia,có ý kiến cho rằng nó là biểu hiện khư trú của bệnh crohn hoặc bệnh sarcoidosis.

IV. Ý NGHĨA

Chỉ thấy trong 0.5% bệnh nhân bị bệnh Crohn, và thường xuyên hơn sau khi chẩn đoán bệnh Crohn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu còn cho thấy nó có thể là một biểu hiện sớm, hoặc thậm chí dẫn đến bệnh Crohn.

Advertisement

Nguồn: Mechanisms of clinical signs. 1st Edition. Mark Dennis Wiliam Bowen Lucy Cho

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca lâm sàng”

Xem tất cả cơ chế triệu chứng tại: https://ykhoa.org/khoa-hoc/co-che-trieu-chung/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu tranphuong

Check Also

[ Bệnh học tim mạch 15 ]- Hẹp van động mạch chủ (hẹp chủ)

Advertisement Định nghĩa hẹp van động mạch chủ Thuật ngữ hẹp van động mạch chủ …