[Cơ chế triệu chứng số 241] Vàng củng mạc

Advertisement

MÔ TẢ

Củng mạc đổi màu thành màu vàng.

NGUYÊN NHÂN

Xem phần ‘Vàng ’ trong chương này.

CƠ CHẾ

Chi tiết rõ hơn ở phần ‘Vàng ’ trong chương này. Tăng máu dẫn đến lắng đọng trong củng mạc.

Ý NGHĨA

Cái khó của này là phụ thuộc vào người khám có khả năng nhận biết được hay không! Trong một , 58% người khám phát hiện có vàng củng mạc ở khi toàn phần trong là 2.5 mg/dL, trong khi đó có 68% người khám phát hiện này khi toàn phần trong của là 3.1 mg/dL.

Advertisement

Nguồn: Mechanisms clinical signs. 1st Edition. Mark Dennis Wiliam Bowen Lucy Cho

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca

Xem tất cả cơ chế tại: https://ykhoa.org/khoa-hoc/-che-trieu-chung/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu nguyentrungtin7

Avatar

Check Also

[Cơ chế triệu chứng số 255] Kiểu hình Cushing

Advertisement MÔ TẢ Tích tụ mỡ ở trung tâm Béo phì ở vùng trung tâm …