[COVID-19] Giao thức xử trí hô hấp của bệnh nhân mắc SASR-CoV-2 (Covid-19)

Advertisement

Giao thức xử trí hô hấp của bệnh nhân mắc SASR-CoV-2 (Covid-19)

Bs. Dang Thanh Tuan

Một nhóm BS Nam Mỹ đồng thuận cho ra phác đồ xử trí hô hấp cho bệnh COVID-19 khá gọn và dễ thực hiện

Advertisement

Link Download: https://drive.google.com/file/d/1MV4_sdNadQVMzlIq-l1xkwGtFjY1lfnN/view?fbclid=IwAR3KpaQMn58iWOmArK_QoJnqtIsyF7b9-88WOFguLCTFOZsZIoPsBwTCe8k

 

Xin cảm ơn bài chia sẻ của Bs. Dang Thanh Tuan!

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Lê Minh Thư

Check Also

[Tài liệu] Đợt cấp COPD: Từ bản chất bệnh học tới thực hành

Advertisement BIÊN BẢNG ĐỒNG THUẬN CHUYÊN GIA VIỆT NAM: ĐỢT CẤP COPD – TỪ BẢN …