[GIẢI PHẪU SỐ 23]KHÍ QUẢN, TUYẾN GIÁP VÀ TUYẾN CẬN GIÁP

Advertisement

Nguồn: Bài giảng Giải phẫu học – Chủ biên: Nguyễn Quang Quyền
Xem tất cả các bài giải phẫu tại: https://ykhoa.org/category/chuyen-nganh-y-2/y-học-co-so/giai-phau

 

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu nghuyen

Check Also

[GIẢI PHẪU SỐ 19] ĐÁM RỐI THẦN KINH CỔ

Advertisement   1. CẤU TẠO Đám rối thần kinh cổ (plexus cergicalis) tạo bởi các …