[GIẢI PHẪU SỐ 23]KHÍ QUẢN, TUYẾN GIÁP VÀ TUYẾN CẬN GIÁP

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Bài giảng Giải phẫu học – Chủ biên: Nguyễn Quang Quyền
Xem tất cả các bài giải phẫu tại: https://ykhoa.org/category/chuyen-nganh-y-2/y-học-co-so/giai-phau

 

Advertisement

Giới thiệu nghuyen

Check Also

[UpToDate] Biến chứng cấp của bệnh Hirschsprung

GIỚI THIỆU Bệnh Hirschsprung (HD) là chứng rối loạn nhu động ở đại tràng do …