Tag Archives: VAN TIM

[Bệnh học tim mạch 2] Hướng dẫn thực hành thăm khám tim mạch

Đánh giá sinh hiệu Bạn sẽ cần tiến hành đánh giá sinh hiệu của mỗi bệnh nhân khi bạn tiến hành thăm khám lâm sàng. Sinh hiệu thường sẽ gồm có tần số tim, tần số thở, và huyết áp. Các dấu hiệu sinh tồn có thể được đánh giá …

Chi tiết

[Bệnh học tim mạch 1] Những kiến thức quan trọng nhất về tiếng tim

Phân loại, nguồn gốc và thời gian của Tiếng Tim Khi nghe tim, ở một tim bình thường có thể nghe được hai tiếng, được mô tả là tiếng tim thứ nhất và tiếng tim thứ hai. Các tiếng tim khác cũng có thể nghe được, được đặt tên là …

Chi tiết

[ECG SỐ 17] ECG trong bệnh lý tim mạch khác

Ở chương 9 chúng ta đã giải thích về các dạng của thiếu máu cục bộ cơ tim và trong chương 15 đã bàn về vai trò quan trọng của ECG trong chẩn đoán cơn đau thắt ngực và trong một số hội chứng khác. Trong chương 16, chúng ta …

Chi tiết

[ECG SỐ 14] Đọc ECG loạn nhịp

Chương rất ngắn này có thể trên thực phải cần nhiều thời gian nếu bạn đọc chương này một cách chậm rãi và cố gắng nhớ lại tất cả các khái niệm ở các chương trước. Với một điện tâm đồ có rối loạn nhịp tim trên thực hành lâm …

Chi tiết

[ECG SỐ 12] Các dạng ECG của loạn nhịp thất

12.1. Phức bộ thất đến sớm 12.1.1. Ngoại tâm thu thất: khoảng ghép cặp cố định Các hình thái phức bộ phụ thuộc vào vị trí khởi phát. Nếu ngoại tâm thu thất (ventricular extrasystoles – Ves) bắt đầu trong thất phải, các QRS tương tự như LBBB và nếu …

Chi tiết

[ECG SỐ 10 ] Khái niệm, phân loại và cơ chế của loạn nhịp tim

10.1. Khái niệm Bất kì nhịp tim nào bắt đầu nhưng không do SN làm chủ nhịp thì đều được coi là một rối loạn nhịp tim ( xem phần 4.2.1 trong chương 4). ECG được xem là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán rối loạn nhịp. 10.2. Phân loại …

Chi tiết

[Tiếp cận số 32] Tiếp cận bệnh nhân với bệnh thần kinh

Daniel H. Lowenstein Joseph B. Martin Stephen L. Hauser Bệnh thần kinh rất phổ biến và tốn kém. Theo ước tính gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới, rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới (Bảng 367-1), tạo nên 6,3% …

Chi tiết

[ECG Số 6] Lớn thất

6.1. Tổng quan Thuật ngữ lớn thất (ventricular enlargement – VE) đề cập đến cả phì đại khối cơ của tâm thất cũng như sự dãn lớn của buồng tim và có thể kết hợp cả hai loại. Hình thái ECG trong VE thường là kết quả sự phì đại …

Chi tiết

[ECG SỐ 7] Block tâm thất

7.1. Khái niệm cơ bản Hệ thống dẫn truyền trong thất cụ thể có 4 nhánh nh (hình 7.1): bó nhánh phải (RBB), bó nhánh trái (LBB) và sẽ chia tiếp làm 2 phân nhánh nữa, phân nhánh trái trước (superoanterior division – SAD), phân nhánh trái sau (inferoposterior division …

Chi tiết

[ECG 5] Các bất thường ở tâm nhĩ

5.1. Những chú ý ban đầu Bất thường nhĩ gồm lớn nhĩ và block nhĩ. Những thực thể này khác nhau nhưng thường liên quan chặt chẽ và có chung một kiểu điện tim. Block liên nhĩ là loại duy nhất của block nhĩ, được hiểu rõ ràng và có …

Chi tiết