[Tài liệu – Covid-19] khuyến cáo của ESICM về Xử trí bệnh nhân COVID-19 nặng!

Advertisement

Vui mùng gửi các bạn bản full các khuyến cáo của ESICM về Xử trí bệnh nhân COVID-19 nặng. Các bạn nên chú ý một chút đến từ ngữ (khuyến cáo/đề xuất/khuyến cáo chống/đề xuất chống, lúc đầu tôi không dịch sát chuyện này).Tôi nghĩ có rất cần thiết lúc này vì con số nhiễm của VN đã quá 100 ca.

Advertisement

download:

https://drive.google.com/file/d/1BuZjJ6igSjXRD3irNhGDF2CJd0ZqR48M/view?fbclid=IwAR0aAeWush6Ck8FGXUxa3ZaklVQ1DYGYWsQ4F6zXdNf0fJPm4spfuQ1ZGeU

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[Healthline] Ibuprofen có thể vượt trội hơn Codeine để kiểm soát cơn đau sau phẫu thuật

Advertisement Ibuprofen có thể vượt trội hơn Codeine để kiểm soát cơn đau sau phẫu …