[Tài liệu – Covid-19] khuyến cáo của ESICM về Xử trí bệnh nhân COVID-19 nặng!

Rate this post

Vui mùng gửi các bạn bản full các khuyến cáo của ESICM về Xử trí bệnh nhân COVID-19 nặng. Các bạn nên chú ý một chút đến từ ngữ (khuyến cáo/đề xuất/khuyến cáo chống/đề xuất chống, lúc đầu tôi không dịch sát chuyện này).Tôi nghĩ có rất cần thiết lúc này vì con số nhiễm của VN đã quá 100 ca.

Advertisement

download:

https://drive.google.com/file/d/1BuZjJ6igSjXRD3irNhGDF2CJd0ZqR48M/view?fbclid=IwAR0aAeWush6Ck8FGXUxa3ZaklVQ1DYGYWsQ4F6zXdNf0fJPm4spfuQ1ZGeU

Advertisement

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

Retatrutide liên quan đến điều chỉnh đường huyết và giảm cân hiệu quả trong đái tháo đường típ 2

Giới thiệu: Nghiên cứu ngẫu nhiên kiểm soát nhằm đánh giá sự an toàn và …